LVM 120 vuotta - EU:n säädökset näkyvät kaksipyöräisten käyttäjille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2012 14.47
Uutinen

Moottoripyörien ja mopojen tekninen kehitys on ollut nopeaa, ja kaksipyöräisiä koskevia EU-säädöksiä on paljon. Yli-insinööri Maria Rautavirran mukaan Suomi pyrkii jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan liikennettä koskeviin EU:n päätöksiin, jotta maan erityisolot otetaan huomioon.

Moottoripyöräilijän ja mopoilijan arjessa EU:n säädökset voivat tuntua kaukaiselta byrokratialta, mutta todellisuudessa ne vaikuttavat hyvin paljon jokapäiväiseen liikkumiseen. Moottoripyöriä ja mopoja koskevaa EU-säädöstöä on peräti pari tuhatta sivua.
- Yleensä ihmiset ajattelevat, että EU:sta tulee vain rajoituksia ja esteitä, vaikka tosiasiassa EU mahdollistaa paljon asioita, Rautavirta sanoo.
- Unionin sisämarkkinasäädösten myötä esimerkiksi erilaisten mopojen tarjonta on lisääntynyt Suomessa. Kun mopo hyväksytään myyntiin jossain EU-maassa, sen pitäisi kelvata myös muissa unionimaissa. Valmistajalle avautuu kerralla 500 miljoonan ostajan markkinat.
Sama näkyy konkreettisesti myös moottoripyörien ja mopojen osissa, joita on nykyään tarjolla runsaasti. Osien myyminen on kannattavaa pienillä Suomen markkinoilla, koska niitä ei enää tarvitse räätälöidä tänne erikseen vaan samat osat käyvät koko EU-alueella.

Vuoropuhelu entistä sujuvammaksi

EU:n säädökset koskevat nykyään lähes kaikkea kaksipyöräisiin liittyvää. Joitain liikenneasioita ei kuitenkaan säädellä unionitasolla, jolloin niistä voidaan päättää itsenäisesti Suomessa.
- Tähän omatoimiseen sääntelyyn on satsattu LVM:ssä, pyrimme hyödyntämään jäsenmaille jätetyn liikkumavaran, Rautavirta sanoo.
Suomen kannalta EU:n sääntely voi välillä olla hankalaa, koska pohjolassa olosuhteet ovat hyvin erilaiset kuin Etelä- ja Keski-Euroopassa. Esimerkiksi Suomessa yleisiä sorateitä ei monen maan lainsäädännössä pidetä lainkaan teinä. Se heijastuu muun muassa mönkijöitä ja niiden tieliikennekäyttöä koskevien säädösten valmisteluun.
- Pyrimme koko ajan parantamaan ennakoivaa vaikuttamista ja vuoropuhelua EU:n kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa sekä valmisteilla olevien säädösten sisältöön että nostaa esiin asioita, jotka mielestämme vaativat sääntelyä, Rautavirta kuvaa LVM:n roolia.
- Suomi on johdonmukaisesti jo pitkään vienyt samoja teemoja EU:n päätöksentekoon, ja sitä kautta unionin ymmärrys Suomen oloista on parantunut.

Kulkupelien määrät kasvaneet

Autojen hiilidioksidipäästöille on nykyään tiukat rajat, ja moottoripyörät ja mopot seuraavat perässä. Maria Rautavirta kertoo, että kaksipyöräiset tuodaan päästövaatimusten suhteen autojen kanssa samalle tasolle vuoteen 2020 mennessä.
- Mopojen ja moottoripyörien merkitys päivittäisessä liikkumisessa on lisääntynyt Euroopassa, jolloin myös niiden päästövaikutus kaupunkien keskustoissa on aikaisempaa suurempi, yli-insinööri sanoo.
Suomessa moottoripyörien ja mopojen määrä on kaksinkertaistunut 15 vuodessa. Rautavirran mukaan kehitys kertoo vapaa-ajan lisääntymisestä ja nuorten itsenäisten liikkumistarpeiden kasvusta. Mopoilun suosion yli-insinööri arvioi jatkossa hieman laskevan, kun mopokortin hinta nousee selvästi uusien turvallisuusopetukseen liittyvien vaatimusten myötä.
Moottoripyörät ja mopot ovat osa suomalaisten arjen liikkumista, joka on nostettu keskeiseksi teemaksi keväällä annetussa liikennepoliittisessa selonteossa. Liikennettä katsotaan nykyään kokonaisuutena, jonka kiinteitä osia eri liikennevälineet ovat.


Tietolaatikko: Moottoripyörien katsastus iso kysymys
- Vaatimus moottoripyörien katsastuksesta on parhaillaan esillä EU:ssa.
- Suomi vastustaa katsastusvelvoitteen ulottamista moottoripyöriin, koska Suomessa ajokausi on vain puolet vuodesta ja lähes kaikki moottoripyöräilijän kulut kohdistuvat tähän jaksoon. Katsastus ei toisi Suomessa samanlaista hyötyä kuin maissa, joissa pyörillä ajetaan läpi vuoden.
- Katsastuksen toteuttaminen olisi Suomessa myös käytännössä hankalaa, koska talviaikaan moottoripyörän ajaminen katsastusasemalle ei luonnistu.

Tekstin on kirjoittanut toimittaja Hasse Härkönen.