Komission julkinen kuuleminen pienistä matkustaja-aluksista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2017 10.41 | Julkaistu suomeksi 9.10.2017 klo 10.51
Uutinen
Lapsi vilkuttaa matkustaja-aluksen kannella (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Lapsi vilkuttaa matkustaja-aluksen kannella (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Euroopan komissio ehdottaa, että kaikki alle 24-metriset matkustaja-alukset jäisivät matkustaja-alusten turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä koskevan direktiivin ulkopuolelle. Samalla komissio avaa kyselyn erillisen turvallisuusohjeistuksen valmistelua varten.

Muutosehdotus koskee Euroopan komission kesäkuussa 2016 antamaa matkustaja-alusten turvallisuuspakettia. Paketin direktiiviehdotukset on hyväksytty, mutta ei vielä vahvistettu.

Matkustaja-alusturvallisuusdirektiivin muutosehdotuksen yhteydessä komissio on myös aloittanut työn pienten, alle 24 metristen, matkustaja-alusten turvallisuusohjeistusta varten. Työhön liittyvä julkinen kuuleminen on avoinna 31.lokakuuta 2017 asti. Kysely on englanniksi, mutta siihen voi vasta myös suomeksi tai ruotsiksi.