Kommissionens offentliga samråd om små passagerarfartyg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2017 10.41 | Publicerad på svenska 9.10.2017 kl. 10.51
Nyhet

Europeiska kommissionen föreslår att alla passagerarfartyg med en längd under 24 meter undantas från tillämpningsområdet för direktivet om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg. Samtidigt öppnar kommissionen en förfrågan inför beredningen av en särskild säkerhetsföreskrift.

Ändringsförslaget gäller det säkerhetspaket för passagerarfartyg som Europeiska kommissionen presenterade i juni 2016. Direktivförslagen i paketet har antagits, men det har inte stadfästs än.

I samband med förslaget till ändring av passagerarfartygsdirektivet har kommissionen också inlett beredningen av en säkerhetsföreskrift för små, under 24 meter långa passagerarfartyg. Det offentliga samråd som hänför sig till beredningen är öppet till den 31 oktober 2017. Förfrågningen är på engelska, men den kan besvaras också på finska eller svenska.