Komissiolta huomautus Suomen kevytautosäädöksistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2019 14.05 | Julkaistu suomeksi 28.8.2019 klo 14.16
Tiedote
Värikkäitä autoja rivissä (Kuva: Shutterstock)
Värikkäitä autoja rivissä (Kuva: Shutterstock)

EU:n komissio antoi Suomelle huomautuksen 1.8.2019 Suomen kevytautoja koskevasta sääntelystä. Säännösten olisi tarkoitus astua voimaan marraskuun alussa.

Komission elokuun alussa antaman huomautuksen sisältö on pitkälti sama kuin Suomen jo kevytautolain valmisteluvaiheessa saama huomautus. Huomautuksen mukaan ehdotetut lakimuutokset eivät täytä unionin lainsäädännön vaatimuksia erityisesti unionin ajokorttilainsäädännön osalta.

Komissio katsoo, että kevytautoihin ei voi soveltaa EU:n ajokorttidirektiivin maatalous- tai metsätaloustraktorin määritelmää, vaan kevytautoihin on sovellettava moottoriajoneuvon määritelmää. Kevytautojen kuljettamiseen ei näin ollen voi komission mukaan kansallisesti säätää mopoautokortin (AM-ajokorttiluokka) ja 15-vuoden alaikärajan vaatimusta.

Komissio toteaa, että ajokorttidirektiivin mukaan mopoauton ajokortti antaa oikeuden ajaa kevyitä nelipyöriä, joille on EU-lainsäädännössä asetettu mm. massarajat ja suurin rakenteellinen nopeus. Suomen lainsäädännön mukaiset kevytautot ylittäisivät direktiivissä asetetut rajat, joten mopoauton ajokortin haltijaa ei saisi oikeuttaa ajamaan kevytautoa.

Muita komission huomautuksessa esitettyjä huolia ovat tieturvallisuus, mahdolliset ympäristöongelmat ja markkinoiden vääristyminen.

Huomautuksessa katsottiin, että kevytautoa ajava nuori kuljettaja, jolla on mopoauton ajokortti, on yhdistelmä josta saattaa seurata vakavia turvallisuusongelmia haavoittuvassa asemassa oleville tienkäyttäjille. Näitä ovat esimerkiksi pienet lapset, jalankulkijat, pyöräilijät ja eläimet.

Myös se, että kevytautojen nopeuden rajoittaminen toteutetaan elektronisella laitteella, on epävarma ratkaisu sekä liikenneturvallisuuden että ajoneuvon pakokaasupäästöjen osalta.

Presidentti vahvisti kevytautoja koskevat lait 18.1.2019. Lakien ja valmisteilla olevien asetusten ja määräysten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.11.2019. Komission huomautus ei estä lain voimaantuloa, mutta voi noudattamatta jätettynä johtaa rikkomusmenettelyn käynnistämiseen komission toimesta.

Kevytautosäädökset sallisivat 15 vuotta täyttäneen kuljettaa mopoautokortilla (AM 121) nopeudeltaan enintään 60 kilometriin tunnissa rajoitettua T-ajoneuvoluokkaan kuuluvaa kevytautoa, joka on muutoskatsastettu henkilöautosta. Tarkoituksena on parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wiren, p. 040 507 0916, Twitter @Wirensini