Komissio hyväksyi suomalaisalusten ympäristötukiohjelman

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2011 10.35 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.35
Tiedote

Euroopan komissio on hyväksynyt alusten ympäristönsuojeluun tarkoitetun tukiohjelman. Komissio katsoo päätöksessään, että Suomen tukiohjelma täyttää ympäristönsuojelutuen suuntaviivoissa esitetyt edellytykset.

Komission hyväksyntä oli edellytys sille, että Suomi voi ottaa käyttöön ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisiä ehtoja käsittelevän valtioneuvoston asetuksen.

Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi valtioneuvoston asetuksen perusteella joulukuussa 2010 Viking Line Abp:lle 28 miljoonaa euroa ja Oy Gaiamare Ab:lle 2 miljoonaa euroa alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin. Päätökset olivat ehdollisia Euroopan komission hyväksynnälle.

Suuruutensa vuoksi Viking Linen tuki edellyttää Euroopan komission erillisen hyväksynnän. Viking Line -yhtiön tukipäätös on lähetetty Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi joulukuussa 2011 eli asia on nyt komission käsiteltävänä. Vastausta odotetaan kevään 2012 aikana.

Avustettavat hankkeet ovat merkittäviä ympäristöinnovaatioita. Viking Linen matkustaja-alus käyttäisi polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG) ja Gaiamaren vuonna 2012 valmistuva uusi rahtialus nestemäistä bioöljyä. Lisäksi Gaiamaren alukseen sisällytetään öljynkeräysvalmius mahdollisia onnettomuustilanteita varten.

Tuki maksetaan varustamolle sen jälkeen, kun alus on luovutettu tuen saajalle ja alus on merkitty kauppa-alusluetteloon.

Tukiohjelman tarkoituksena on edistää varustamojen investointeja ympäristönsuojeluun. Lisäksi ministeriö haluaa edistää uuden teknologian hyödyntämistä, jotta voitaisiin lievittää IMO:n rikkipäätöksen haitallisia vaikutuksia ja edistää uuden ympäristöteknologian käyttöönottoa.


Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 040 535 0574
Yksikön päällikkö Silja Ruokola, p. 040 580 0894