Kommissionen godkände miljöstödsprogram för finländska fartyg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2011 10.35 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har godkänt ett stödprogram avsett för miljövänliga fartyg. I sitt beslut fastställer kommissionen att Finlands stödprogram uppfyller de krav som ställs i riktlinjerna för miljöstödet.

Kommissionens godkännande krävdes för att Finland ska kunna införa statsrådets förordning om de allmänna villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet.

Med stöd av statsrådets förordning beviljade kommunikationsministeriet i december 2010 Viking Line Abp 28 miljoner euro och Oy Gaiamare Ab 2 miljoner euro för fartygsinvesteringar som förbättrar miljöskyddet. Besluten var beroende av Europeiska kommissionens godkännande.

På grund av stödets storlek krävs ett separat godkännande av Europeiska kommissionen för att stödet till Viking Line ska kunna betalas ut. Stödbeslutet för Viking Line har sänts till Europeiska kommissionen för godkännande i december 2011, så ärendet behandlas nu av kommissionen. Svar väntas under våren 2012.

De projekt som beviljas bidrag är betydande miljöinnovationer. Viking Lines passagerarfartyg använder flytande naturgas (LNG) som bränsle och Gaiamares fraktfartyg som blir klart 2012 använder flytande bioolja. Gaiamares fartyg kommer dessutom att förses med system för oljesanering med tanke på eventuella olyckshändelser.

Stödet betalas till rederiet efter det att fartyget har överlåtits till stödtagaren och införts i handelsfartygsförteckningen.

Syftet med stödprogrammet är att stödja rederiernas investeringar i miljöskyddet. Ministeriet vill också öka användningen av ny teknik för att lindra de negativa effekterna av IMO:s svavelbeslut och främja ibruktagandet av ny miljövänlig teknik.


Ytterligare information:
Tero Jokilehto, enhetschef, tfn 040 535 0574
Silja Ruokola, enhetschef, tfn 040 580 0894