Komissio esittää kellojen siirtelyn lopettamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2018 18.20 | Julkaistu suomeksi 12.9.2018 klo 18.21
Tiedote
Kuvituskuva. EU-komissio esittää kellojen siirtelyn lopettamista. (Kuva: LVM)
Kuvituskuva. EU-komissio esittää kellojen siirtelyn lopettamista. (Kuva: LVM)

Euroopan komissio ehdottaa, että kellojen siirtelystä luovutaan vuonna 2019. Komission ehdotuksen mukaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta luovutaan kaikkialla Euroopan unionissa.

Komission ehdotuksen mukaan jäsenmaat päättävät, haluavatko ne noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa. Tämän jälkeen ne eivät voi enää siirtää kelloa vuodenaikojen mukaan. EU-maat voivat kuitenkin edelleenkin valita itse, mitä aikavyöhykettä niihin sovelletaan.

Direktiiviehdotuksen taustalla Suomen aloite

Suomessa kellojen siirtelystä luopumisen taustalla on kansalaisaloite, joka tuli eduskunnan käsittelyyn keväällä 2017. Tämän jälkeen liikenneministeri Anne Berner lähetti kesäaikaa koskevan kirjeen komissaari Violeta Bulcille 15. marraskuuta 2017. Kirjeessä kerrottiin Suomen tilanteesta ja tiedusteltiin komission aikeista kesäajan suhteen. Suomen aloitteesta asia on aktiivisesti nostettu esiin myös EU:n neuvostossa.

- Suomen aloite johti hyvään lopputulokseen. On upeaa, että kansalaisten ääntä on kuultu ja Suomen työ tuottaa tulosta. Suomalaisten sekä muiden EU-maiden kansalaisten viesti on ollut harvinaisen selkeä: kellojen siirtelystä halutaan luopua, sanoo ministeri Anne Berner.

Kansalaisten kuuleminen jatkuu.

- Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää syyskuun aikana kansalaiskeskustelun, jossa kysytään pitäisikö Suomen siirtyä pysyvästi talvi- eli normaaliaikaan vai kesäaikaan, sanoo ministeri Berner.

Mitä seuraavaksi?

Kansalaiskeskustelu käynnistetään Otakantaa.fi-foorumilla syyskuun aikana. Keskustelussa selvitetään mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, pitäisikö Suomen siirtyä pysyvästi talvi- eli normaaliaikaan vai kesäaikaan. Keskustelun tuloksia käytetään hyväksi, kun asian valmistelua jatketaan.

Direktiiviehdotusta tullaan käsittelemään seuraavaksi valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Käsittelyssä muodostetaan Suomen virallinen kanta asiaan. EU:ssa direktiivin valmistelu jatkuu neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Direktiivi tulee lopulta hyväksytyksi Euroopan neuvoston ja parlamentin yhteispäätöksin. Vasta tämän jälkeen direktiivi saatetaan kansallisesti voimaan kussakin EU-jäsenvaltiossa.

Jotta siirtyminen uuteen järjestelmään sujuisi saumattomasti, komissio ehdottaa, että kukin jäsenmaa antaa viimeistään huhtikuussa 2019 tiedoksi, aikooko se noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa.

Viimeinen pakollinen siirtyminen kesäaikaan tapahtuu ehdotuksen mukaan sunnuntaina 31. maaliskuuta 2019. Sen jälkeen EU-maat, jotka haluavat siirtyä pysyvästi talviaikaan, voivat vielä kerran siirtää kellonaikaa sunnuntaina 27. lokakuuta 2019. Tämän päivämäärän jälkeen muutokset eivät enää olisi mahdollisia.

Ministeri Anne Bernerin haastattelupyynnöt:
Riitta Mäkelä, [email protected]

Lisätietoja:
yksikön johtaja Elina Thorström, p. 040 507 4502