EU-kommissionen föreslår att sommartiden ska slopas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2018 18.20 | Publicerad på svenska 12.9.2018 kl. 18.21
Pressmeddelande
EU-kommissionen föreslår att sommartiden ska slopas (Photo: LVM/Shutterstock)
EU-kommissionen föreslår att sommartiden ska slopas (Photo: LVM/Shutterstock)

Europeiska kommissionen föreslår att 2019 ska var det sista året klockorna flyttas till sommar- och vintertid. Enligt kommissionens förslag ska den tidsomställning som görs två gånger per år slopas i hela Europeiska unionen.

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna själva ska få välja om de vill ha sommartid eller vintertid året runt. Efter detta kan de inte längre ställa om klockorna enligt årstid. EU-staterna ska dock precis som hittills själva få välja vilken tidszon de vill höra till.

Direktivförslag på initiativ av Finland

I Finland är slopandet av tidsomställningen föremål för ett medborgarinitiativ som lämnades till riksdagen våren 2017. Efter detta sände kommunikationsminister Anne Berner den 15 november 2017 ett brev om sommartiden till EU-kommissionären Violeta Bulc. Brevet innehöll en redogörelse för situationen i Finland och en förfrågan om vad kommissionen har för planer för sommartiden. På initiativ av Finland har frågan varit aktivt framme även i Europeiska rådet.

- Finlands initiativ ledde till ett gott slutresultat. Det är fint att medborgarnas röst blir hörd och att det arbete som Finland har gjort leder till resultat. Finländarnas och övriga EU-medborgares budskap har varit sällsynt klart: de har fått nog av att växla mellan vintertid och sommartid, säger minister Anne Berner.

Samrådet med medborgarna fortsätter.

- Kommunikationsministeriet inleder i september en medborgardiskussion där frågan lyder: ska Finland för gått gå över till vintertid, alltså normaltid, eller till sommartid, fortsätter minister Berner.

Vad händer härnäst?

En medborgardiskussion i ämnet inleds på webbforumet dinasikt.fi i september. Målet med diskussionen är att reda ut om man i Finland för gott vill gå över till att följa vintertid (normaltid) eller sommartid. Resultaten av diskussionen utnyttjas under den vidare beredningen av ärendet.

Härnäst kommer direktivförslaget att behandlas i statsrådet och i riksdagen. Under behandlingen bildas Finlands officiella ståndpunkt till förslaget. I EU fortsätter beredningen av direktivet i rådet och i Europaparlamentet.

Till sist ska direktivet godkännas genom ett gemensamt beslut av Europaparlamentet och rådet. Inte förrän efter detta kan direktivet genomföras nationellt i de enskilda EU-medlemsstaterna.

För att övergången till det nya systemet ska bli så smidig som möjligt ska varje medlemsstat senast i april 2019 meddela om det tänker gå in för att permanent tillämpa sommar- eller vintertid.

Enligt förslaget sker den sista obligatoriska övergången till sommartid söndagen den 31 mars 2019. Efter det kan de EU-stater som på permanent basis vill övergå till vintertid ännu en gång ställa om klockorna söndagen den 27 oktober 2019. Efter detta datum är det inte längre möjligt att byta tid.

Förfrågningar om intervjuer med minister Anne Berner:
Riitta Mäkelä, [email protected]

Ytterligare information:
Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502