Kiuru: Taajama-alueiden puuttuvat laajakaistat hidastavat digitalisaatiokehitystä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2015 13.20 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 17.22
Tiedote

Suomi ei saa pudota mobiilimaakuoppaan. Myös toimintavarmoille kiinteille laajakaistayhteyksille pitää olla tarjontaa aivan kaikkialla, korosti opetus- ja viestintäministeri Kirsta Kiuru 5. maaliskuuta 2015 käydyssä keskustelussa tutustuessaan paikallisen osuuskunnan valokuituhankkeeseen Helsingin Pitäjämäessä.

Nopeiden laajakaistayhteyksien rakentaminen kansalaisten ulottuville on ollut liikenne- ja viestintäministeriön ja hallituksen tavoite jo viiden vuoden ajan.

Laajakaistaverkkojen rakentamista on kannustettu ja tuettu, mutta yhä monet suomalaisista kotitalouksista ja osa yrityksistä on ilman valokuituyhteyksiä. Kysymys ei ole vain haja-asutusalueiden ongelmasta, vaan myös isojen kaupunkien pientalovaltaisten alueiden ongelmasta.

- Tiheiden väestökeskittymien ja julkisin varoin tuettujen haja-asutusalueiden väliin jäävillä alueilla kuiturakentaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla eikä tasaisesti. Tällaisilla usein vanhoilla asuinalueilla, asuu noin 60-65 prosenttia suomalaisista, sanoo opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

- On huolestuttavaa kuulla kuinka paljon näitä alueita on, jopa tiheästi asutun "Kehä I:sen" sisäpuolella. Se kuvastaa sitä, että ongelma on laaja, ministeri toteaa.

Ministeri Kiuru kävi tutustumassa tällaisen pientaloalueen tilanteeseen Marttila-Reimarlassa, joka sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä. Alueen asukkaat ovat perustaneet osuuskunnan rakennuttamaan valokuitua, sillä kaupallista vaihtoehtoa ei ole ollut tarjolla.

- Julkisen vallan tehtävä on ennen kaikkea hyvien edellytysten luominen viestintäpalveluiden tarjonnalle, ministeri Kiuru toteaa keskustelussa nousseeseen kysymykseen eikö lainsäädännöllä voida vaikuttaa tarjonnan saatavuuteen ja tasapuolisuuteen.

- On kuitenkin erittäin tärkeä herättää keskustelua siitä, miten markkinoihin saataisiin vauhtia. Kysymys ei ole vain muutamista kotitalouksista ja asukkaiden nettitelevision käytöstä. Kysymys on koko yhteiskunnan digitalisaatiokehityksestä. Esimerkiksi palvelujen siirtyminen verkkoon, lisääntyvä etätyöskentely tai yritystoiminta kotikonttoreissa edellyttävät nopeaa ja erityisesti toimintavarmaa tietoliikenneyhteyttä, ministeri Kiuru tähdentää.

- Erityinen kiitos laajakaistaongelmien esille tuomisesta kuuluu valokuituhankkeiden aktiiveille, kuten täällä Marttila-Reimarlan alueella. Kehotan entistä parempia tiedonsiirtoyhteyksiä kaipaavia kuluttajia pitämään asiaa esillä myös seuraavalla hallituskaudella, jotta siihen tullaan aktiivisesti etsimään ratkaisua, ministeri Kiuru kannustaa.

Lisätietoja
erityisavustaja Antton Rönnholm, p. 0295 34 2676
yksikön johtaja Laura Vilkkonen, p. 0295 34 2391