Kiuru: Tätorter som saknar bredband bromsar digitaliseringen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2015 13.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Finland får inte falla i mobilgropen: även fasta, säkra bredbandsanslutningar bör erbjudas överallt. Så sade undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru den 5 mars 2015 under diskussionen i samband med ett fiberoptikprojekt som startats av ett lokalt andelslag i Sockenbacka i Helsingfors.

Höghastighetsbredband för alla har varit ett mål för Kommunikationsministeriet och regeringen under de senaste fem åren.

Byggandet av bredbandsnät har uppmuntrats och fått stöd, men många finländska hushåll och en del företag är fortfarande utan fiberoptiska anslutningar. Detta är inte ett problem endast på glesbygden, utan även i stora städer i områden med många småhus.

- Fiberbyggandet har inte framskridit som förväntat i områden mellan täta befolkningscentra och glesbygder som stöds med offentliga medel. Cirka 60-65 % av finländarna bor i sådana här ofta äldre bostadsområden, säger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

- Det är oroande att höra hur många sådana här områden det finns, även inom tätbefolkade Ring I. Det visar på att problemet är omfattande, konstaterar ministern.

Minister Kiuru bekantade sig med situationen för ett sådant här småhusområde i Martas-Reimars, beläget i Sockenbacka i Helsingfors. Områdets invånare har grundat ett andelslag för att bygga fiberoptik, eftersom ett kommersiellt alternativ inte fanns att få.

- Regeringens uppgift är framför allt att skapa goda förutsättningar för att erbjuda kommunikationstjänster, konstaterar minister Kiuru i samband med en fråga om lagstiftningen kan påverka tillgången och jämlikheten.

- Det är mycket viktigt att väcka diskussion om hur marknaden kunde få ett lyft. Det är inte frågan om endast några hushåll som vill se på tv via internet. Det är frågan om en digital utveckling som rör hela samhället. Till exempel tjänster som blir elektroniska, distansarbete som blir allt vanligare och företagsverksamhet i hemmakontor kräver snabba och särskilt funktionssäkra dataförbindelser, understryker minister Kiuru.

- Jag vill rikta ett särskilt tack till aktiva personer inom fiberoptikprojekt, såsom här i Martas-Reimas, för att ha lyft fram sådana här bredbandsproblem. Jag uppmanar konsumenter som kräver bättre kommunikationsförbindelser att lyfta fram denna fråga även under nästa regeringsperiod, så att man kan fortsätta att aktivt leta efter en lösning, uppmuntrar minister Kiuru.

Ytterligare information:
Antton Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676
Laura Vilkkonen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2391