Kevytautosta uusi vaihtoehto nuorten liikkumiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2018 13.34
Tiedote
Harmaa auto (Kuva: Shutterstock)
Harmaa auto (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön uusi ajoneuvoryhmä, kevytauto. Tähän ryhmään kuuluisivat henkilöautosta muutetut, nopeudeltaan enintään 45 kilometriin tunnissa rajoitetut ajoneuvot.

Hallitus esitti ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamista 4.10.2018.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti 15-17-vuotiaille nuorille. Kevytauton käyttöönoton arvioidaan korvaavan nuorten käytössä erityisesti mopoja. Tätä kautta uudistus parantaisi nuorten kuljettajien ja tieliikenteen liikenneturvallisuutta.

Ministeri Berner pitää esitystä tärkeänä nuorten liikkumisen ja turvallisuuden kannalta.

- On tärkeää, että nuoret voivat liikkua itsenäisesti ja liikkumiseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Kevytauton käyttöönoton on katsottu parantavan nuorten liikenneturvallisuutta, toteaa ministeri Berner.

Kevytauton kuljettaminen edellyttäisi mopoautoja vastaavasti AM-luokan ajo-oikeutta. Kevytautoa koskisi sama teoria- ja ajokoevaatimus kuin mopoautoa. Esityksen mukaan kevytautoja verotettaisiin kuten henkilöautoja.

Kevytauton saisi muuttaa henkilöautosta, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen. Kevytautoksi ei kuitenkaan saa muuttaa sellaista henkilöautoa, jonka käyttöönottovuoden päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta. Näin varmistettaisiin se, että erityisesti nuorten käytössä olisi jatkossakin uudehkoja ja mahdollisimman turvallisia ajoneuvoja.

Lakimuutosten ehdotetaan tulevan voimaan 1.11.2019.

Euroopan unionin komissio on antanut esitysluonnoksesta huomautuksen. Sen mukaan ehdotetut lakimuutokset eivät täytä unionin lainsäädännön vaatimuksia erityisesti unionin ajokorttilainsäädännön osalta. Hallitus katsoo, että ehdotetut lakimuutokset ovat kuitenkin tarkoituksenmukainen toteuttamistapa esityksen tavoitteille ja ne täyttävät unionin lainsäädännön vaatimukset.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Laura Eiro, p. 0295 34 2668, Twitter @EiroLaura
johtava asiantuntija Erik Asplund, p. 0295 34 2277
erityisasiantuntija Aino Still, p. 0295 34 2041