Kevytautolakien voimaantulo siirtyy vuodella

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2019 13.14 | Julkaistu suomeksi 24.10.2019 klo 13.29
Tiedote
Autoja rivissä (Kuva: Shutterstock)
Autoja rivissä (Kuva: Shutterstock)

Kevytautot mahdollistavien lakien voimaantulo siirtyy vuodella 1.11.2020 saakka. Ennen uutta voimaantuloa on tarkoitus selvittää, onko Suomen kevytautoja koskevaa lainsäädäntöä mahdollista muuttaa Euroopan unionin lainsäädännön mukaiseksi.

Kevytautolakien voimaantulon siirtäminen liittyy EU:n komission tiukentuneeseen kantaan siitä, miten ajokorttidirektiiviä sovelletaan traktoriluokan ajoneuvoihin, joihin suomalaiset kevytautot kuuluisivat. Lakien voimaantuloon nykyisessä muodossa liittyy riski, että komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen kevytautolakien voimaantulon lykkäämisestä 16.10.2019.

Valtioneuvosto esitti 24.10.2019, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain kevytautot mahdollistavan ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien voimaantulon siirtämisestä. Tarkoitus on, että tasavallan presidentti vahvistaisi lain 25.10.2019.

Mikä on kevytauto?

Kevytautosäädökset sallisivat 15 vuotta täyttäneen kuljettaa mopoautokortilla (AM121-luokka) kevytautoa, joka on muutoskatsastettu henkilöautosta. Kevytautojen ja niitä koskevan lainsäädännön tarkoituksena on parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta.

Kevytautot ovat traktoriluokan (T1-luokan) ajoneuvoja, jotka on muutettu vuonna 2015 tai sen jälkeen käyttöönotetusta M1-luokan ajoneuvosta eli henkilöautosta. Kevytauton suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa ja sen omamassa ajokuntoisena voi olla enintään 1 500 kg, tai enintään 1 800 kg, jos ajoneuvon käyttövoimana on yksinomaan sähkö.

Kevytautoja koskevien lakien ja lakien nojalla annettavien asetusten ja määräysten oli tarkoitus tulla voimaan 1.11.2019.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee kevytautoja koskevien lakien muutoksia tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja EU:n komission kanssa.

Tarkoitus on selvittää mahdollisimman nopeasti, onko löydettävissä ajokorttidirektiivin mukainen ratkaisu komissiota tyydyttävällä tavalla. Jos ratkaisua ei löydy, on mahdollista, että hallitus esittää myöhemmin kevytautoja koskevien lakien kumoamista. 

Lakien muutosehdotukset tai kumoamisesitys tulisi saattaa eduskunnan käsiteltäväksi niin, että ne ehditään käsitellä ennen lakien uutta voimaantuloa 1.11.2020.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Aino Still, p. 050 573 9433

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter @Wirensini