Keskustelussa miten edistämme robotisaatiota ja automaatiota

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2016 10.57
Uutinen

Ministeri Berner järjesti pyöreänpöydän keskustelun suomalaisen automaation ja robotisaation edistämisestä 12. joulukuuta 2016. Keskustelun teemana oli robotiikkaa ja automaatio Suomessa ja muualla maailmassa.

Keskusteluun osallistui kotimaisia automaation ja robotiikan asiantuntijoita ja automaatiota hyödyntäviä yritysten edustajia.

Ministeri Berner toivoi tilaisuudessa yrityksiltä apua teknistä kehitystä ja robotisaation käyttöönottoa hidastavien lainsäädännöllisten esteiden identifioimiseen.

- Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös robotisaatioon liittyviin moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin. Pääpainon tulee tässäkin kysymyksessä olla suotuisan säädösympäristön ja innovaatioihin kannustavan toimintaympäristön rakentamisessa, totesi Berner tilaisuudessa.

Valtioneuvoston periaatepäätös automatisaatiosta ja robotisaatiosta julkaistiin kesäkuussa 2016. Periaatepäätöksen lyhyen aikavälin visiona on lisätä robotiikan ja automaation käyttöä huomattavasti kaikilla toimialoilla - etenkin teollisuudessa sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Vuoteen 2025 mennessä visiona on, että moniin suuriin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten terveydenhuollon ja julkisen liikenteen järjestämiseen on löydetty nykyistä älykkäämpiä ja kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Kaiken kaikkiaan tavoitteena on lisätä robotiikkaan ja automaatioon liittyviä suomalaisia innovaatioita ja synnyttää merkittävää liiketoimintaa. Esimerkiksi liikennepolitiikan puolella yksi tavoitteista on, että tulevaisuudessa osa liikenteestä on automatisoitua, mikä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden, tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi.