Kävelylle ja pyöräilylle oma strategia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2011 13.36 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.36
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmistunut vuoteen 2020 tähtäävä valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn strategia. Sillä halutaan varmistaa, että kävely ja pyöräily saavat omat liikennepoliittisesti tunnustetut asemansa liikennejärjestelmässä muiden kulkutapojen joukossa.

Strategia tähtää kävelyn ja pyöräilyn osuuden lisäämiseen kaikista tehdyistä matkoista. Tavoitteena on, että vuonna 2020 kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus nousee nykyisestä 32 prosentista 35 - 38 prosenttiin ja lyhyiden henkilöautomatkojen osuus vastaavasti vähenee.

Tämä merkitsee, että vuonna 2020 kävely- ja pyöräilymatkoja tehdään vähintään 20 % enemmän kuin vuonna 2005. Matkamääränä tämä tarkoittaisi yli 300 miljoonaa kävely- ja pyöräilymatkaa enemmän vuodessa kuin vertailuvuonna 2005.

Viihtyisämpään ja turvallisempaan liikkumisympäristöön

Kävely ja pyöräily ovat strategian mukaan tulevaisuuden liikennejärjestelmän kulkutapoja, joita edistämällä voidaan vähentää liikennejärjestelmän hiilidioksidipäästöjä ja tehdä jokapäiväinen liikkumisympäristö viihtyisämmäksi, terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi. Liikennesuunnittelussa niitä on käsiteltävä ihmisen perusliikkumismuotoina.

Kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvattamiseksi tarvitaan eheää yhdyskuntarakennetta, jossa asuminen, opiskelu- ja työpaikat sekä lähipalvelut sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan. Näin välimatkat pysyvät kohtuullisina eikä työssäkäyntiin tai asiointiin aina välttämättä tarvita henkilöautoa.

Päättäjät ja kansalaiset arvostavat kävelyä ja pyöräilyä periaatetasolla. Arvostuksen tulisi myös konkretisoitua riittävästi kulkutapavalintoja ohjaavissa toimissa, suunnitelmissa ja säännöksissä, kulkutavoille osoitetussa julkisessa rahoituksessa sekä liikkujien kulkutapavalinnoissa.

Yhteistyöllä tavoitteisiin

Strategialinjauksen toteutuminen edellyttää eri organisaatioiden ja hallinnon eri tasojen yhteistä tahtoa ja tiivistä yhteistyötä. Myös työnantajat, liike-elämä ja media tulee saada mukaan kävelyn ja pyöräilyn kannustajiksi ja toteuttajiksi. Linjaus toteuttaa uudistuvan liikennepolitiikan näkemyksiä ja ohjaa Liikenneviraston suunnittelutyötä sekä valtion ja kuntien yhteistyötä liikennejärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätietoja:

liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Mikael Nyberg, p. 09 160 28474, 040 837 8794
neuvotteleva virkamies Katariina Myllärniemi, p. 09 160 28759, 040 545 0901