Nationell strategi för gång och cykling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2011 13.36 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har färdigställt en nationell strategi för gång- och cykeltrafiken fram till år 2020. Syftet med strategin är att etablera gång och cykling som trafikpolitiskt erkända färdsätt bland de andra trafikformerna i vårt trafiksystem.

Strategin siktar på att öka gång- och cykelresornas andel av den totala mängden resor. Målet är att gång- och cykeltrafikens andel av alla färdsätt år 2020 har ökat från 32 procent till 35-38 procent och att andelen korta personbilsresor har sjunkit i motsvarande grad.

Detta betyder att det år 2020 ska göras minst 20 procent mer gång- och cykelresor än år 2005. Uttryckt i antal är det fråga om över 300 miljoner gång- och cykelresor mer per år än under jämförelseåret 2005.

En trivsammare och tryggare trafikmiljö

Gång och cykling är enligt strategin färdmedel för framtidens trafiksystem. När vi främjar gång- och cykeltrafiken kan vi minska koldioxidutsläppen från trafiken och göra den dagliga trafikmiljön trivsammare, hälsosammare och säkrare. I trafikplaneringen ska de ses som människans grundläggande färdsätt.

För att öka gång- och cykeltrafikens popularitet behövs en integrerad samhällsstruktur där bostäder, studie- och arbetsplatser och närtjänster ligger förhållandevis nära varandra. På så sätt förblir avstånden rimliga och det är inte alltid nödvändigt att ha en personbil för att uträtta ärenden.

I princip uppskattar såväl beslutsfattare som medborgare gång och cykling. Nu ska uppskattningen konkretiseras också i de åtgärder som styr valet av färdsätt, i planer och i bestämmelser, i den offentliga finansieringen som anvisas de olika färdsätten och i mänskornas faktiska val av färdsätt.

Samarbete leder till måluppfyllelse

För att bli verklighet kräver de strategiska riktlinjerna gemensam vilja och ett tätt samarbete mellan olika organisationer och förvaltningsnivåer. Även arbetsgivare, affärslivet och medier bör aktiveras som förespråkare för gång och cykling. Strategin är ett verktyg för att omsätta den nya trafikpolitiken i praktiken. Samtidigt styr den Trafikverkets planeringsarbete och samarbetet mellan staten och kommunerna i syfte att utveckla trafiksystemet.

Ytterligare information:

chefen för enheten för trafiksystem Mikael Nyberg, tfn 09 160 28474, 040 837 8794
konsultativa tjänstemannen Katariina Myllärniemi, tfn 09 160 28759, 040 545 0901