Kansallinen sähköinen tunnistaminen askeleen lähempänä toteutumista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.2.2015 13.28
Tiedote

Lainsäädännöllinen valmistelu kansallisen sähköisen tunnistamisratkaisun syntymiseksi on kalkkiviivoilla. Seuraavaksi ryhdytään rakentamaan tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostoa, joka toimii kansalaisille tarjottavien tunnistuspalvelujen taustalla.

Hallitus esitti 19. helmikuuta 2015, että tasavallan presidentti vahvistaisi sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain muutoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2016 ja luottamusverkostoa koskeva 12 a § 1. toukokuuta 2017.

Lakimuutoksella luodaan puitteet sähköisen tunnistamisen palvelujen, tekniikan ja markkinoiden kehittymiselle. Tavoitteena on, että sähköiseen tunnistamiseen liittyvät palvelut olisivat ajan tasalla, yksinkertaisia käyttää ja riittävän turvallisia.

Tunnistamisratkaisuun rakennettava luottamusverkosto toimii siten, että sähköisen palvelun tarjoaja tekee sopimuksen yhden verkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan kanssa ja saa sitä kautta mahdollisiksi asiakkaikseen kaikkien verkostoon kuuluvien tunnistuspalvelujen tarjoajien asiakkaat.

Luottamusverkosto helpottaa tunnistamispalvelujen käyttöä muun muassa siten, että kansalainen voi luoda itselleen uuden tunnistusvälineen sähköisesti. Esimerkiksi mobiilivarmenteen voisi luoda sähköisesti pankkitunnusten avulla asioimatta henkilökohtaisesti operaattorin palvelupisteessä.

Lakimuutoksella ei ole välittömästi vaikutusta kansalaisten sähköisten tunnistuspalvelujen käyttöön. Nykyiset tunnistusvälineet toimivat myös tulevaisuudessa.

Kansallista sähköistä tunnistamisratkaisu valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema laki sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista on osa valtiovarainministeriön kansallista palveluarkkitehtuurihanketta.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2021
erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 364