Den nationella elektroniska autentiseringen är ett steg närmare att bli verklighet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2015 13.28 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Den lagstiftningsmässiga beredningen för skapandet av en elektronisk autentiseringslösning på nationell nivå närmar sig mållinjen. Nästa steg är att bygga ett förtroendenätverk bland de aktörer som erbjuder autentiseringstjänster och som verkar i bakgrunden av de autentiseringstjänster som erbjuds medborgarna.

Regeringen lade den 19 februari 2015 fram sitt förslag om att republikens president skulle bekräfta ändringen i lagen om autentisering och elektroniska signaturer. Den nya lagen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2016 och 12 a § om förtroendenätverket den 1 maj 2017.

Med lagförändringen skapas ramarna för utvecklingen av tjänster, teknik och marknader kring elektronisk autentisering. Målet är att tjänsterna i anknytning till elektronisk autentisering skulle vara aktuella, enkla att använda och tillräckligt säkra.

Förtroendenätverket som byggs in i autentiseringslösningen fungerar så, att en leverantör av elektroniska tjänster gör upp ett avtal med en leverantör av identifieringstjänster som ingår i nätverket, varigenom alla kunder hos nätverkets leverantörer av identifieringstjänster blir potentiella kunder hos leverantören av elektroniska tjänster.

Förtroendenätverket underlättar användningen av identifieringstjänster bland annat så, att en medborgare kan skapa sig ett nytt identifieringsredskap på elektronisk väg. Man skulle till exempel kunna skapa ett mobilt id elektroniskt, med hjälp av bankkoder, utan att personligen behöva besöka mobiloperatörens servicepunkt.

Lagändringen har ingen omedelbar verkan på medborgarnas bruk av elektroniska autentiseringstjänster. De nuvarande autentiseringsverktygen kommer att fungera i framtiden.

Beredningen av den nationella elektroniska autentiseringslösningen genomfördes i nära samarbete med Finansministeriet. Den av Kommunikationsministeriet beredda lagen om elektronisk autentisering och elektroniska signaturer är en del av Finansministeriets nationella servicearkitekturprojekt.

Ytterligare information:

Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman, Kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2021
Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, Finansministeriet, tfn 0295 530 364