Kampanja kehottaa vähentämään vauhtia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2009 9.40
Uutinen

Valppain mielin -kampanja muistuttaa nopeuden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen. Ylinopeus tai liian suuri nopeus olosuhteisiin, taitoon tai ajoneuvoon nähden oli viime vuonna mukana 40 prosentissa kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista.

Huonolla kelillä nopeutta on syytä alentaa tilanteeseen sopivaksi, tarpeen mukaan jopa nopeusrajoitusta matalammaksi. Kunnon turvaväli ja rauhallinen nopeus antavat paremmat mahdollisuudet reagoida yllättäviin tilanteisiin.

Talvinopeusrajoitukset ovat jo voimassa koko maassa. Poliisi on yhdenmukaistanut valvonnan periaatteita ja nopeusrajoitusten ylityksiin on puututtu aiempaa herkemmin. Liikennevalvontaa suunnataan ensisijaisesti riskipaikkoihin, kuten päiväkotien ja koulujen läheisyyteen sekä paikkoihin, joissa liikenneonnettomuuksia on tapahtunut.

Valppain mielin -radiokampanja kehottaa vähentämään vauhtia ja noudattamaan nopeusrajoituksia. Kampanjassa ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Poliisi, Ajoneuvohallintokeskus AKE, Tiehallinto, Liikennevakuutuskeskus, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Taksiliitto ja Linja-autoliitto.