Kaikki liikennemuodot kattavan liikenneturvallisuusstrategian valmistelu käynnistyy

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2019 11.35
Tiedote
Lentokonetta valmistellaan lähtöön Kemin lentoasemalla. (Kuva: Lasse Hendriks / Shutterstock)
Lentokonetta valmistellaan lähtöön Kemin lentoasemalla. (Kuva: Lasse Hendriks / Shutterstock)

Liikenne ja viestintäministeriö ryhtyy valmistelemaan liikenneturvallisuusstrategiaa. Työssä tullaan tarkastelemaan turvallisuutta kaikkien liikennemuotojen osalta.

"Liikenneonnettomuudet aiheuttavat inhimillisiä ja aineellisia menetyksiä. Jokainen onnettomuus ja liikennekuolema on liikaa. Odotan, että nyt käynnistyvä työ antaa meille tehokkaat ja vaikuttavat keinot liikenteen turvallisuuden parantamiseksi", sanoo liikenneministeri Sanna Marin.

Käsite liikenneturvallisuus mielletään usein ainoastaan tieliikenteen turvallisuudeksi. Tulevassa strategiassa turvallisuutta tarkastellaan kuitenkin laajemmin, kaikkien liikennemuotojen osalta.

Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen kokonaisvaltaisesti.

Strategia kattaa tieliikenteen turvallisuuden lisäksi myös rautatie- ja vesiliikenteen sekä ilmailun turvallisuuden. Strategiassa tarkastellaan myös liikenteen digitalisaation ja liikennekäyttäytymisen vaikutuksia.

Liikenneinfrastruktuurin turvallisuutta käsitellään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvän työn yhteydessä. Tämä työ sovitetaan yhteen nyt käynnistyvän liikenneturvallissuustrategian valmistelun kanssa.

Mistä liikenneturvallisuusstrategiassa on kyse?  

Liikenneturvallisstrategia toimii suunnitelmana liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Strategian taustalla ovat pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma ja EU:n liikenneturvallisuuteen liittyvät tavoitteet. Hallitusohjelmassa asetettu tavoite on vastata EU:n nollaskenaarioon (nolla liikennekuolemaa vuoteen 2050 mennessä). Tavoite on, että vuoteen 2050 mennessä päästään tilanteeseen, jossa kukaan ei kuole EU-maiden tieliikenteessä.

EU-maiden liikenteestä vastaavat ministerit ovat asettaneet tavoitteeksi myös sen, että loukkaantumisten määrä liikenteessä puolittuu vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa valtakunnallista tieliikenteen turvallisuustyötä on ohjattu tieliikenteen turvallisuussuunnitelmilla ja valtioneuvoston periaatepäätöksillä. Aikaisemmat suunnitelmat ja periaatepäätökset on tehty vuosina 1993, 1997, 2001, 2006, 2012 ja 2016.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää nimeämispyynnöt eri työryhmiin ja ohjausryhmään sidosryhmille joulukuun alussa.

Kun edustajat työryhmiin on nimetty, tiedot julkaistaan valtioneuvoston hanketietopalvelussa.

Strategia valmistellaan laajassa yhteistyössä. Valmistelu tehdään liikennemuotokohtaisissa työryhmissä. Työtä ohjaa ja tukee ohjausryhmä.

Valmisteluun osallistuu laajasti eri sidosryhmiä. Työryhmiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita kuultavaksi.

Tavoitteena on saada strategialuonnos lausuntokierrokselle keväällä 2021.  Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Laura Vilkkonen, osastopäällikkö, ylijohtaja, p. 050 438 7734

Valtioneuvosto.fi: Liikenneturvallisuusstrategia (LVM054:00/2019)
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM054:00/2019