Kaikille mahdollisuus vähintään yhden megan nettinopeuteen 1.7.

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2009 9.30 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.55
Tiedote

Vähintään yhden megabitin internet-yhteydestä tulee 1. heinäkuuta 2010 yleispalvelu.

Tämä tarkoittaa, että yleispalveluyrityksiksi määrättyjen teleyritysten on pystyttävä heinäkuun alusta lähtien tarjoamaan jokaiseen vakinaiseen asuntoon ja yrityksen pysyvään toimipaikkaan kohtuuhintainen ja laadukas, vähintään yhden megan yhteys.

Siirtymäaikaa yleispalveluvelvoitteen alkamiseen on lyhennetty puolella vuodella aikaisemmasta suunnitelmasta.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaan Viestintävirasto määrittää vuoden 2009 loppuun mennessä ne teleyritykset, joille yleispalveluvelvoite asetetaan. Yleispalveluyrityksiksi määrätyt voivat päättää, mitä teknologiaa käyttäen ne tarjoavat liittymän asiakkailleen.

Viestintäministeri Suvi Lindén katsoo yleispalvelun ja nettiyhteyksille määrätyn vähimmäisnopeuden parantavan yhteyksien laatua ja saatavuutta haja-asutusalueilla. Tämä edesauttaa maaseudun pysymistä elinvoimaisena, luo edellytyksiä elinkeinoelämälle ja mahdollistaa sähköisen asioinnin.

Yleispalvelun yhteysnopeuteen sallitaan jonkin verran vaihtelua, jotta palvelu on mahdollista tarjota myös matkaviestinverkossa. Yhteysnopeuksien toteutumista valvoo Viestintävirasto.

Saapuvan liikenteen keskimääräisen nopeuden tulee olla vähintään 75 prosenttia vaaditusta nopeudesta 24 tunnin mittausjakson aikana. Neljän tunnin mittausjakson aikana nopeuden on oltava vähintään 50 prosenttia vaaditusta nopeudesta.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. 09 160 28150 tai 040 700 5620