Junaliikenteen velvoiteliikenteestä sovittu vuosille 2018-2019

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2017 9.52
Uutinen
Rautatieliikennettä (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Rautatieliikennettä (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt päätöksen junaliikenteen velvoiteliikenteestä ajalle 10.12.2017-14.12.2019. Velvoiteliikenne jatkuu samansisältöisenä kuin kuluvana vuonna.

Kaksivuotisella sopimuksella ministeriö haluaa varmistaa junayhteyksien jatkuvuuden. Valmistelun aikana pyydettiin lausuntoja kunnilta, maakunnilta, ELY-keskuksilta ja liikennealan toimijoilta. Velvoiteliikenteen tarjontaan tehtiin lisäyksiä vuodelle 2017, ja nykyiseen tarjontaan on oltu tyytyväisiä.