Tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt avtalad för 2018 - 2019

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2017 9.52 | Publicerad på svenska 27.6.2017 kl. 10.01
Nyhet
Tåget (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)
Tåget (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)

Kommunikationsministeriet har fattat ett beslut om tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt under tiden 10.12.2017 - 14.12.2019. Trafiken som omfattas av allmän trafikplikt fortsätter i samma form som i år.

Med det tvååriga avtalet vill ministeriet säkerställa fortsatta tågförbindelser. Under beredningsarbetet begärdes utlåtanden från kommuner, landskap, NTM-centralerna och aktörer inom trafikområdet. Utbudet av trafik som omfattas av trafikplikt utvidgades år 2017. Man har varit nöjd med det nuvarande utbudet.