Julkisesti säännellyn satelliittipalvelun käyttöönottoon liittyvät lakimuutokset vahvistettiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2022 15.31 | Julkaistu suomeksi 23.12.2022 klo 11.21
Tiedote
Eurooppa avaruudesta nähtynä (Kuva: Shutterstock)
Eurooppa avaruudesta nähtynä (Kuva: Shutterstock)

Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia muutetaan. Tasavallan presidentti vahvisti lait 20.12.2022. Lait tulevat voimaan 1.1.2023.

Lakimuutosten myötä Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän niin sanottu julkisesti säännelty satelliittipalvelu (Public Regulated Service, PRS-palvelu) on mahdollista ottaa Suomessa kansallisesti käyttöön aikaisintaan vuoden 2025 lopussa.

Julkisesti säännelty satelliittipalvelu tuottaa EU:n jäsenvaltioissa kansallisesti valtuuttamille julkishallinnon käyttäjille sekä yhteiskunnan kriittisille infrastruktuuritoimijoille teknisesti ja toiminnallisesti varmistettua jatkuvaa sijainti- ja aikatietoa. Suomessa näitä käyttäjiä tulevat olemaan esimerkiksi poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli, pelastustoimi, Puolustusvoimat sekä energiasektori, teleyritykset, pankit ja liikenne- ja logistiikka-ala. Palvelun avulla varmistetaan yhteiskunnan elintärkeiden, aika- ja paikkatiedosta riippuvien toimintojen häiriötön jatkuminen kaikissa olosuhteissa.

Laissa määritellään julkisesti säännellyn satelliittipalvelun vastuuviranomaisesta ja sen tehtävistä, palvelun tarjoamisesta ja käyttämisestä sekä palveluun liittyvän teknologian valmistuksesta ja vientivalvonnasta. Suomen Erillisverkot Oy:lle annetaan oikeus toimia julkisesti säännellyn satelliittipalvelun tarjoajana. Puolustusvoimat voi tarjota vastaavaa palvelua maanpuolustuksen tarpeisiin.

Liikenne- ja viestintävirastolle tulee nykyistä laajempi toimivaltuus tehdä tarkastuksia satelliittipalvelun tarjoajaan, käyttäjään ja teknologian valmistajaan sekä Puolustusvoimiin, silloin kun se tarjoaa palvelua maanpuolustuksen tarpeisiin.

Euroopan unionin Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä on maailmanlaajuinen ja ainoa siviilihallinnassa oleva satelliittipaikannusjärjestelmä. Valmistuttuaan se olisi rinnakkainen muun muassa yhdysvaltalaisen Global Positioning System eli GPS-järjestelmän kanssa. Galileo-järjestelmä on EU:n jäsenvaltioiden hallinnassa ja niiden rahoittama. Siksi järjestelmän käyttöön ei edes maailman kriisitilanteissa liity EU:n jäsenvaltioiden näkökulmasta ennakoimattomia turvallisuus- tai kauppapoliittisia epävarmuustekijöitä.

Tietoyhteiskuntamaksuun korotus

Liikenne- ja viestintävirasto on hankkimassa sijaintitietopalvelua, johon tullaan jatkossa keräämään tietoa olemassa olevien verkkojen fyysisestä infrastruktuurista sekä kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkkojen osien sijainneista verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain mukaisesti.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksella korotetaan tietoyhteiskuntamaksua. Korotuksella katetaan Liikenne- ja viestintävirastolle sijaintitietopalvelusta aiheutuvia vuosittaisia toiminta- ja ylläpitokustannuksia.

Lisätietoja:

Julkisesti säännelty satelliittipalvelu (PRS-palvelu): erityisasiantuntija Suvi Kankare, p. 0295 342 105, [email protected]

Tietoyhteiskuntamaksu: ylitarkastaja Pirjo Karttunen, p. 0295 342 605, [email protected]