Julkisen liikenteen lipputukijärjestelmää selvitettiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2008 13.51
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvityttänyt joukkoliikenteen lipputukijärjestelmän kehittämistarpeita. Raportissa ehdotetaan, että mahdolliset lisäalennukset kohdistettaisiin erityisesti satunnaiseen matkustukseen niillä alueilla, joissa palvelutaso on hyvä ja matkustajia paljon. Edulliset seutu- ja kaupunkiliput olisivat edelleen matkustajien käytettävissä.

Jos lippujen hinnanalennuksilla halutaan lisätä joukkoliikenteen käyttöä, kannattaa lisätuki kohdentaa alueille, joissa joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä. Vähäisen kysynnän alueilla hinnanalennusten vaikutus kysyntään on heikko, mutta niillä voi olla merkitystä palvelutason ylläpidossa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole ottanut kantaa selvityksessä esitettyihin näkemyksiin.

Selvityksessä tarkasteltiin laajasti lipputuen teoreettisia ja käytännöllisiä perusteluja sekä joukkoliikenteen hinnan vaikuttavuutta. Yhteistyössä ovat olleet mukana liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Etelä-Suomen ja Oulun lääninhallitukset, Turun ja Kuopion kaupungit, sekä Kuntaliitto, Paikallisliikenneliitto ja Linja-autoliitto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista tulee voimaan 3. joulukuuta 2009. Asetusta sovelletaan kaikkiin lipputukiin.