Systemet med biljettstöd i kollektivtrafiken har utretts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2008 13.51 | Publicerad på svenska 23.11.2015 kl. 18.13
Nyhet

Kommunikationsministeriet har låtit utreda behoven att utveckla systemet med biljettstöd i kollektivtrafiken. I rapporten föreslås att eventuella tilläggsrabatter ska inriktas i synnerhet på sporadiskt resande i sådana trakter där servicenivån är god och antalet resenärer högt. De förmånliga region- och stadsbiljetterna ska fortfarande stå till resenärernas förfogande.

Om man vill öka användningen av kollektivtrafik genom att sänka biljettpriserna lönar det sig att inrikta tilläggsstödet på områden, där kollektivtrafikens servicenivå är god. På områden med låg efterfrågan inverkar prisrabatter svagt på efterfrågan, men de kan vara av betydelse för upprätthållandet av servicenivån.

Kommunikationsministeriet har inte tagit ställning till de åsikter som presenteras i utredningen.

I utredningen gjorde man en omfattande granskning av de teoretiska och praktiska grunderna för biljettstödet samt av hur kollektivtrafikens pris inverkar.

I samarbetet har förutom kommunikationsministeriet deltagit länsstyrelserna i Södra Finlands län och Uleåborgs län, Åbo och Kuopio städer, samt Kommunförbundet, Lokaltrafikförbundet och Linja-autoliitto.

Europaparlamentets och rådets förordning om offentliga tjänster inom persontrafik på järnvägar och landsvägar träder i kraft den 3 december 2009. Förordningen tillämpas på alla former av biljettstöd.