Julkinen tieto koko yhteiskunnan käyttöön

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2013 9.50 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.45
Tiedote

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto -työryhmä esittää loppuraportissaan tiekarttaa ja yhteisiä toimintatapoja julkisten tietoaineistojen avaamiselle. Tavoite on, että avoimesta tiedosta tulee osa hallinnonalan perustoimintoja. Tiedon helppo saatavuus luo uutta palveluliiketoimintaa ja tehostaa hallintoa.

Julkisten tietoaineistojen avaaminen ulkopuolisten uudelleenkäyttöön on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Hanke perustuu hallituksen maaliskuussa 2011 tekemään periaatepäätökseen, jonka mukaisesti julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön.

- Päätös siitä, että julkinen hallinto ryhtyy aktiiviseksi tiedontarjoajaksi vahvistettiin maaliskuun kehysriihessä. Nyt on aika päätöksen toteutukselle, sanoo asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

- Tiedon avaaminen luo uusia toimintamahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille, mutta siitä hyötyy myös hallinto. Tärkeää on myös se, että tiedon aktiivinen tarjoaminen yleiseen käyttöön lisää yhteiskunnan toiminnan läpinäkyvyyttä, ministeri Kiuru toteaa.

Käytännössä tietoaineistojen avaaminen tarkoittaa, että julkisen sektorin hallinnoimat digitaaliset tietoaineistot muutetaan sellaiseen muotoon, että ne ovat helposti uudelleen käytettävissä, esimerkiksi kansalaisille tarjottavien palvelujen ohjelmistokehityksessä ja viranomaisten välisessä tiedonkulussa.

Tiekartta kertoo mitä ja milloin

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti huhtikuussa 2012 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä ehdotuksia ja toteuttaa tarvittavia toimia liikenne- ja viestintätiedon uudelleenkäytön edistämiseksi. Työryhmässä olivat mukana kaikki hallinnonalan virastot: Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto.

Työskentelynsä aikana työryhmä kartoitti hallinnon alan tietoaineistot sekä tunnisti teknisiä ja lainsäädännöllisiä uudistustarpeita. Lisäksi työryhmä arvioi aineistojen avaamisen vaikutuksia liikenne- ja viestintäsektorilla.

Työn lopputuloksena syntyi tiekartta, joka on listaus ja aikataulu tietoaineistojen avaamiselle. Työryhmä myös määritteli tietovarantojen laajempaa käyttöä tukevia yhteisiä käytänteitä, jotta tiedon hyödyntäminen erilaisissa yhteyksissä olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa.

Tärkeimmiksi avattaviksi tietoaineistoiksi työryhmä arvioi reaaliaikaisen liikennetiedon ja säähavainnot, sillä tälle tiedolle on jo olemassa kysyntää. Liikennetietoa ovat esimerkiksi liikenneverkkojen tiedot, joukkoliikenteen aikataulu- ja reittitieto, merikartta-aineistot ja liikennevälineiden tekniset tiedot. Säätietoja ovat esimerkiksi reaaliaikaiset sää- ja merihavainnot, ilmastotiedot ja kansallisen sääennustemallin tieto. Lisäksi työryhmä esitti viestintäverkkojen tilannekuvatiedon avaamista.

Työryhmä esittää myös, että tiedon avaamisesta ja käytön edistämisestä tulisi tehdä osa virastojen jokapäiväistä toimintaa. Tarkoitus on, että tiedonluovuttamisen käytänteet ovat mahdollisimman sujuvat ja yhtenäiset esimerkiksi käyttöehtojen osalta.

Tiedon avaamisen kustannuksiksi työryhmä arvioi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle vuosille 2013-2017 noin 40 miljoonaa euroa. Arvion mukaan avaamisesta syntyvät taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt ovat pitkällä aikavälillä kustannuksia suuremmat.

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti (LVM:n julkaisuja 10/2013) on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja

viestintäneuvos Taru Rastas, p. 0295 34 2617