Joukkoliikenteen valtionavustuksiin uusia avustusmuotoja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2012 13.32
Tiedote

Joukkoliikenteen valtionavustusta voidaan jatkossa myöntää myös liikkumisen ohjaukseen ja maksujärjestelmien kehittämiseen. Valtioneuvosto antoi asetuksen joukkoliikenteen valtionavustuksista 8. maaliskuuta.

Asetuksella säädetään muun muassa alueellisen ja paikallisen liikenteen palvelujen ostoon ja alueellisen joukkoliikenteen kehittämiseen tarkoitettujen valtionavustusten myöntämisperusteista.

Nyt annettu asetus mahdollistaa valtionavustuksen osoittamisen myös joukkoliikenteen maksujärjestelmien kehittämiseen. Se edistää hallitusohjelman tavoitetta, joiden mukaan otetaan käyttöön valtakunnallinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä. Siinä voisi yhdellä matkakortilla matkustaa kaikissa liikennevälineissä.

Uutta on myös että Liikennevirasto voi myöntää avustusta liikkumisen ohjaukseen. Näin pyritään lisäämään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta, erityisesti kaupunkiseuduilla.

Lisäksi Oulu on oikeutettu suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen samalla tavalla kuin muut suuret kaupunkiseudut.

Joukkoliikenteen valtionavustusta voidaan myöntää liikenteen järjestämiseen, matkalippujen hinnanalentamiseen sekä joukkoliikenteen kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin.

Vuoden 2012 talousarviossa on varattu alueellisen ja paikallisen liikenteen palvelujen ostoon, hintavelvoitteiden korvaamiseen ja alueellisen joukkoliikenteen kehittämiseen 40,9 miljoonaa euroa. Suurten kaupunkien joukkoliikenteen valtionavustuksiin on varattu 10,3 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen valtionavustuksia voivat myöntää liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Asetus tulee voimaan 15. maaliskuuta.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Pekka Kouhia, p. 09 160 28612 tai 040 771 8522