Nya understödsformer för statsstöd till kollektivtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2012 13.32 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Statsunderstöd för kollektivtrafik kan framöver beviljas också för mobilitetsstyrning och utveckling av betalningssystem. Statsrådet utfärdade en förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik den 8 mars.

I förordningen ingår bland annat bestämmelser om inköp av regionala och lokala trafiktjänster och grunderna för beviljande av statsunderstöd för utveckling av den regionala kollektivtrafiken.

Den nya förordningen gör det möjligt att anvisa statsunderstöd också för utveckling av betalningssystem för kollektivtrafiken. Detta stöder regeringsprogrammets målsättning att ta i bruk ett riksomfattande biljettsystem för kollektivtrafiken. Systemet skulle göra det möjligt att betala resan med samma resekort oberoende av transportmedel.

En nyhet är också att Trafikverket kan bevilja understöd till mobilitetsstyrning. Med mobilitetsstyrningen vill man öka andelen gående och cyklande samt användningen av kollektivtrafik, speciellt i stadsregionerna.

Även Uleåborg är numera berättigat till kollektivtrafikstöd för stora stadsregioner i likhet med andra stora städer.

Statsunderstöd för kollektivtrafiken kan beviljas för ordnande av trafik, sänkta priser på biljetter samt projekt för utveckling och planering av samt forskning om kollektivtrafiken.

I budgeten för 2012 har 40,9 miljoner euro reserverats för inköp av regionala och lokala trafiktjänster, ersättning av prisskyldigheter och utveckling av den regionala kollektivtrafiken. För statsunderstöd till kollektivtrafiken i de stora städerna har reserverats 10,3 miljoner euro.

Statsstöd för kollektivtrafik kan beviljas av Kommunikationsministeriet, Trafikverket samt av Närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Förordningen träder i kraft den 15 mars.

Ytterligare information:

Pekka Kouhia, regeringsråd, tfn 09 160 28612 eller 040 771 8522