Jäänmurtosopimus voimaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2015 14.11 | Julkaistu suomeksi 30.12.2015 klo 14.15
Tiedote

Suomen ja Venäjän välinen jäänmurtoyhteistyösopimus astuu voimaan 15. tammikuuta. Valtioneuvosto antoi sopimuksen voimaan saattamiseen liittyvän asetuksen 30. joulukuuta.

Sopimuksella Suomi ja Venäjä sitoutuvat maiden välisen jäänmurtoavustusta koskevan yhteistyön edistämiseen Itämerellä. Sopimuksella annetaan Suomelle ja Venäjälle mahdollisuus pyytää ja saada nopeasti jäänmurtoavustusta sellaisessa tilanteessa, jossa sopimusmaan oma jäänmurtokapasiteetti ei riitä.

Sopimus mahdollistaa suomalaisten jäänmurtajien toimimisen Suomenlahden itäosissa Venäjän aluevesillä korvausta vastaan. Vastavuoroisesti venäläiset jäänmurtajat voivat avustaa Suomenlahden suomalaisiin satamiin liikennöiviä aluksia. Venäläisten jäänmurtajien käyttö perustuu aina tarveharkintaan. Aluevesillä toimiminen vaatii aina luvan viranomaisilta.

Joustavan jäänmurtokapasiteetin käytön myötä talvimerenkulku itäisellä Suomenlahdella kovina jäätalvina tehostuu ja talvimerenkulun turvallisuus paranee.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 0295 34 2685, [email protected]