IMO:lta suomalaiselle merenkulkuhallinnolle kiitosta ja kehityskohteita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2013 14.13 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.33
Uutinen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön suomalaista merenkulkuhallintoa koskeva auditointiraportti on valmistunut. Suomi sai selvityksessä sekä kiitoksia että kehotuksia toiminnan kehittämiseen.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) suorittama auditointi pidettiin Suomessa marraskuussa 2011. Auditoinnissa järjestön edustajat selvittivät, miten Suomi on pannut täytäntöön IMO:n eri yleissopimuksia.

Suomessa auditointia valmisteltiin liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa laajapohjaisessa työryhmässä, jossa olivat edustettuina IMO:n yleissopimusten täytäntöönpanoon osallistuvat kansalliset viranomaiset: liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Opetushallitus, Rajavartiolaitos ja Onnettomuustutkintakeskus.

Auditoinnissa mukana olleet suomalaiset merenkulkuviranomaiset pitivät auditointia yleisesti erittäin hyödyllisenä ja myönteisenä kokemuksena. Auditointia pidettiin myös hyvänä työkaluna merenkulkuhallinnon kehittämiseen.

Kiitosta Suomi sai erinomaisessa kunnossa olevasta laivastosta, mistä osoituksena Suomi on lippuvaltiona maailman parhaimpien lippuvaltioiden joukossa. Lisäksi auditoijat pitivät hyvänä merenkulun neuvottelukunnan kautta toteutettua merenkulun sidosryhmäyhteistyötä.

IMO:n edustajat huomauttivat Suomea muun muassa viivästyksistä IMO:n yleissopimusten muutosten kansallisessa voimaansaattamisessa ja siitä, että osa yleissopimuksiin liittyvistä raportointivelvoitteista on jätetty hoitamatta. Auditoijat esittivät myös, että suomalaisen merenkulkuhallinnon toimintaa pitäisi seurata ja arvioida tehokkaammin, ja merenkulkuhallinnon tulisi ohjeistaa merenkulun tarkastajia ja luokituslaitoksia siitä, miten hallinto tulkitsee yleissopimusten määräyksiä, joissa on kansallista liikkumavaraa.

Osa auditoinnissa ilmenneistä puutteista on jo korjattu ja osa on työn alla. Korjausaikataulusta on sovittu IMO:n kanssa.

Audioinnin loppuraportti ja raporttitiivistelmä ovat luettavissa englanninkielisenä valtioneuvoston hankerekisterissä.