Ilmatieteen laitoksen tietoaineistot avoimiksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2013 9.30 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.32
Uutinen

Ilmatieteen laitos on avannut avoimen datan verkkopalvelun, jossa on saatavilla Ilmatieteen laitoksen sää-, meri- ja ilmastohavaintotietoja, aikasarjoja sekä mallitietoja koneluettavassa muodossa.

Tietoaineistoja voi ladata verkkopalvelusta itsepalveluna. Alkuvaiheessa palvelussa on saatavilla reaaliaikaisia havaintoja eri havaintoasemilta ja Liikenneviraston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tuottamia tiesäähavaintoja.

Ennustemalleista palvelussa on saatavilla muun muassa säämallin tuorein ennuste, tuorein meriveden korkeusennuste ja aaltoennuste. Aineistoja avataan vaiheittain lisää sitä mukaa, kun aineistot ovat teknisesti valmiita avattaviksi.

Suurelle yleisölle tarkoitetut säätuotteet sekä varoituspalvelut ovat näkyvillä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla.

Avoimesta datasta hyötyvät ensi vaiheessa erityisesti sovelluskehittäjät, jotka voivat käyttää Ilmatieteen laitoksen avaamia tietoaineistoja uusien palveluiden, sovellusten ja tuotteiden kehittämisessä.

Ilmatieteen laitoksen avaaman datan määrä on merkittävä. Lisäksi laitos on Euroopassa edelläkävijöiden joukossa tietovarantojen avaamisessa.

Julkisten tietoaineistojen avaaminen ulkopuolisten uudelleenkäyttöön on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Hanke perustuu hallituksen maaliskuussa 2011 tekemään periaatepäätökseen, jonka mukaisesti julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Käytännössä tietoaineistojen avaaminen tarkoittaa, että julkisen sektorin hallinnoimat digitaaliset tietoaineistot muutetaan koneluettavaan muotoon, jotta ne ovat helposti uudelleen käytettävissä.