Ilmastotoimiin ja perusväylänpitoon lisärahoitusta LVM:n budjetissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2019 19.39 | Julkaistu suomeksi 17.9.2019 klo 19.48
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdään panostuksia mm. vähäpäästöiseen liikenteeseen ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Budjettiriihessä sovittiin myös perusväylänpidon lisärahoituksesta.

Perusväylänpitoon lisää rahaa

Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.

- Hallitusohjelmassa on sovittu, että perusväylänpidon rahoitustasoa nostetaan pysyvästi. Nyt sovitulla lisärahoituksella parannetaan liikenneverkon kuntoa ja liikenneyhteyksiä koko maassa. Tämä helpottaa arjen liikkumista sekä parantaa liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.

Vaarallisten tasoristeysten poistamiseen ehdotetaan yhteensä 22 miljoonaa euroa vuosille 2020-2021.

Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa perusväylänpitoon kohdistettiin merkittävä lisärahoitus, mikä kohdistettiin kahdeksaan uuteen väylien perusparannushankkeeseen.

Yksityisteiden avustuksiin kohdennetaan 20 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Suuret raideliikennehankkeet

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 linjauksia suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. Ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi.

Hallitus varautuu Turun tunnin junan ja Suomi-radan nopeiden raideyhteyksien suunnittelun toteuttamiseen pääomittamalla 15,7 miljoonalla eurolla Pohjolan Rautatiet Oy:tä. Valtio varautuu suunnittelun rahoittamiseen yhteensä 115 miljoonalla eurolla.

Pääradan liitännäisiä raideyhteyksiä parannetaan välillä Tampere-Pori, Tampere-Jyväskylä ja Seinäjoki-Vaasa. Tampere-Pori-raideyhteyttä parannetaan ja nopeutetaan kohdentamalla 40 miljoonan euron perusväylänpidon rahoitus tasoristeysten poistoon. Tampere-Jyväskylä-radan nopeuttamisen ja välityskyvyn parantamisen suunnitteluun kohdennetaan 18 miljoonan euron valtuus. Seinäjoki-Vaasa-radan nopeuttamisen suunnitteluun kohdennetaan 3 miljoonan euron valtuus.

Uutena hankkeena aloitetaan Hanko-Hyvinkää-rataosan sähköistäminen (62 miljoonan euron valtuus).

Kemin Ajoksen meriväylän suunnittelua jatketaan vuoden toisessa lisätalousarviossa sovitulla tavalla.

Kävelyä ja pyöräilyä edistetään

Kävelyn- ja pyöräilyn edistämiseen kohdennetaan 21 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Osana valtioneuvoston hyväksymää kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa toteutetaan valtion ja kuntien yhteinen investointiohjelma, jonka hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Edistämisohjelma on osa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteuttamista.

Vuodesta 2020 alkaen ehdotetaan joukkoliikenteen tukeen 20 miljoonan euron lisäystä.  

Tieliikenteen turvallisuuteen panostetaan

Hallitus panostaa tieliikenteen turvallisuuden edistämiseen. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan sekä kehittämishankkeiden, kokeilujen ja turvallisuustutkimuksen valtionavustuksiin on tulossa 9,1 miljoonan euron määräraha.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin pitää tärkeänä, että tieliikenteen turvallisuustoiminnan rahoitus on nyt varmistettu.

- Olen iloinen siitä, että tämä rahoitus varmistaa Liikenneturvan turvallisuus- ja valistustyön jatkamisen, sanoo ministeri Marin.

Kyberturvallisuuskeskukselle lisärahoitusta

Budjettiriihessä sovittiin kyberturvallisuuskeskuksen lisärahoituksesta. Kyberturvallisuuskeskus toimii liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa. Se kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta ja luo tietoturvallisuuden tilannekuvaa. Kyberturvallisuuskeskus saa vuonna 2020 1,2 miljoonan euron lisärahoituksen. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö saa 2 miljoonaa euroa kyberturvallisuuden koordinointiin ja parantamiseen.

- Haluamme parantaa yhteiskuntamme kykyä havaita meihin kohdistuvia kyberuhkia ja ennaltaehkäistä niitä. Tämä vaikuttaa koko yhteiskuntaan, sanoo ministeri Marin.

Ilmatieteen laitoksen hankkeet

Budjettiriihessä sovittiin kahdesta Ilmatieteen laitoksen hankkeen rahoituksesta. Ilmatieteen laitos tuottaa kansainvälisten ilmailun avaruussääpalvelut ICAO:n globaalin avaruussääkeskuksen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi sovittiin eurooppalaisen pienhiukkas-, pilvi- ja hivenkaasu-tutkimusinfrastruktuurin (ACTRIS) toiminnan rahoittamisesta. Ilmatieteen laitoksen hankkeisiin esitetään yhteensä 1,3 milj. euroa.

Lisätietoja:

liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin, yhteydet erityisavustaja Pirita Ruokosen kautta, p. 050 911 3099

valtiosihteeri Mikko Koskinen, p. 050 304 2007