Ilmailulaitos Finavia valtion osakeyhtiöksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2009 12.27 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.55
Tiedote

Hallitus esittää, että Ilmailulaitos Finavia muutetaan kokonaan valtion omistamaksi osakeyhtiöksi vuoden 2010 alussa.

Perustettavan Finavia-nimisen osakeyhtiön tehtävänä on ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen ilmatilassa.

Ilmailulaitoksen omaisuus ja liiketoiminnot siirretään sellaisenaan perustettavalle osakeyhtiölle. Yhtiön tase tulee perustumaan Ilmailulaitoksen varoihin ja velkoihin 31.12.2009. Osakeyhtiö myös jatkaa Ilmailulaitoksen investointiohjelmaa suunnitellulla tavalla.

Osakeyhtiön perustehtävistä säädetään toimialakohtaisella lainsäädännöllä. Valtakunnallisesta lentoasemaverkosta annetaan myöhemmin erillislakiehdotus, johon sisältyvät EU:n niin sanotun lentoasemamaksudirektiivin mukaiset uudet vaatimukset.

Yhtiöittämisen yhteydessä Ilmailulaitoksen palveluksessa 31.12.2009 oleva työsuhteinen henkilöstö siirtyy ja virkasuhteinen henkilöstö otetaan perustettavan osakeyhtiön palvelukseen. Ilmailulaitokseen virkasuhteessa olevien työntekijöiden virat muuttuvat työsuhteisiksi yhtiöittämislain mukaisesti. Henkilöstön eläketurvan nykyinen taso säilyy ja lisäeläketurva rahoitetaan perustettavan yhtiön taseen kautta. Yhtiöittäminen ei vaikuta Ilmailulaitoksessa meneillä oleviin sopeuttamistoimiin.

Perustettavan yhtiön omistajaohjaus säilyy liikenne- ja viestintäministeriössä. Yhtiö tulisi olemaan valtion kokonaan omistama erityisyhtiö, johon valtiolla on strategisen omistuksen intressi.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Ilmailulaitos Finavian yhtiöittämisesitystä 28.4.2009.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030
Liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä, puh. (09) 160 28475, 040 595 6068