Ilmailulaitoksen omaisuus Finavia Holding Oy:lle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2009 9.40 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.55
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö siirtää Ilmailulaitos Finavian omaisuuden ja liiketoiminnan vuoden alussa aloittavalle valtion yhtiölle. Liikenneministeri Anu Vehviläinen allekirjoitti luovutusasiakirjan 22. joulukuuta 2009.

Valtioneuvosto oikeutti 10. joulukuuta 2009 ministeriön luovuttamaan valtion puolesta Ilmailulaitoksen hallinnassa olevan omaisuuden, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminnan Finavia Holding Oy:lle sekä allekirjoittamaan luovutusta koskevan luovutuskirjan.

Luovutettava kokonaisuus on arvoltaan noin 348,0 miljoonaa euroa apporttiehdoin. Ministeriö merkitsi edellä mainittua omaisuutta vastaan valtion puolesta Finavia Holding Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen yhteydessä (184 997 500 euroa).

Joulukuun alussa perustettu Finavia Holding Oy on perustamisvaiheen yhtiö. Yhtiö jatkaa 1.1.2010 alkaen Finavia Oyj nimisenä valtion osakeyhtiönä. Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen ilmatilassa.

Ilmailulaitoksen palveluksessa olevat noin 1 700 henkilöä siirtyvät Finavia Oyj:n palvelukseen 1.1.2010. Yhtiö ottaa siirtyvälle henkilöstölle lisäeläkevakuutuksen.

Yhtiön aloittava konsernitase on noin 757,0 miljoonaa euroa, josta osakepääomaa on 185,0 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on 46 prosenttia.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030
Liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä, puh. (09) 160 28475, 040 595 6068