Hintakatto vahvan sähköisen tunnistamisen ensitunnistamistietojen eteenpäin välittämiselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2016 16.00
Uutinen

Hallitus haluaa vauhdittaa vahvan sähköisen tunnistamisen markkinoita asettamalla 10 sentin hintakaton ensitunnistamistietojen eteenpäin välittämiselle hakijan henkilöllisyyttä todennettaessa ennen uuden sähköisen tunnistusvälineen myöntämistä.

Hallituksen esitysluonnos hintakatosta on lausunnoilla 13. tammikuuta 2017 saakka.

Digitaalisten palveluiden laaja-alainen käyttöönotto ja uusien liiketoimintamallien kehittyminen edellyttää, että sähköisten palveluiden käyttäjät ja tarjoajat voivat luottaa toisiinsa ja varmistua toistensa identiteetistä. Tämä puolestaan edellyttää, että tarjolla on erilaisten tarpeiden mukaisia, markkinoilla tuotettuja ja keskenään kilpailevia vahvoja tunnistuspalveluja.

Tällä hetkellä ensitunnistustietojen välittämisestä perityt korkeat hinnat vaikeuttavat kilpailun toimivuutta ja yritysten välisen luottamusverkoston kehittymistä. Enimmäishintasääntelyn tavoitteena on edistää sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja uusien sähköisten tunnistamisvälineiden saatavuutta ja siten parantaa kansalaisten mahdollisuuksia hyötyä digitaalisista palveluista.

Ensitunnistamistiedon ketjuttamisella tarkoitetaan tunnistetiedon eteenpäin välittämistä tunnistusvälineen hakijan henkilöllisyyden todentamista varten uuden välineen hankkimisen yhteydessä. Jatkossa ensitunnistuksen tekijä voisi siis periä korkeintaan 10 sentin hinnan siitä, että se lähettää tiedon tekemästään ensitunnistuksesta toiselle tunnistusvälineen tarjoajalle, jotta tämä voisi myöntää vastaavan tasoisen sähköisen tunnistusvälineen.

Ensitunnistamisen hintakattoa koskevan sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan 1. toukokuuta 2017.