Hinaajien ja työntäjien miehistötukeen rajauksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2013 13.47
Tiedote

Hinaajien ja työntäjien miehistötukia rajataan. Jatkossa hinaajat ja työntäjät saisivat tukea vain meriliikennepäivien ajalta. Tällä hetkellä tukea maksetaan myös silloin, jos alus on ollut pääasiallisesti eli puolet toiminta-ajastaan tukeen oikeuttavassa meriliikenteessä ja tuen myöntämisen muut edellytykset täyttyvät. Hallitus antoi asiasta esityksen torstaina.

Tavoitteena on saada tukilaki vastaamaan Euroopan komission antamaa valtiontukipäätöstä sekä periaatteita, joita komissio edellyttää hinaajien ja työntäjien tuelta.

Hinaajia ja työntäjiä oli kauppa-alusluettelossa viime vuodenvaihteessa 15 kappaletta, joista yhdeksälle alukselle myönnettiin tukea vuonna 2012. Tuen kokonaismäärä oli tuolloin 1,48 miljoonaa euroa. Lakimuutoksesta johtuva hinaajille ja työntäjille maksettavan tuen vähennys olisi yhteensä noin 700 000 euroa vuodessa.

Lisäksi aikarahdattujen alusten tuen myöntämisen edellytyksiä tarkennetaan.

Esityksen mukaan tukijaksolta maksetuista vakuutusmaksuista annettavan selvityksen antaisi vakuutusyhtiön lisäksi Työttömyysvakuutusrahasto.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.


Lisätietoja

suunnittelija Tanja Müller, p. 0295 342279