Henkilöliikenteen uudistaminen käyntiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2013 16.03
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistamista valmistelevan ohjausryhmän.

Henkilökuljetusten uudistamisen valmistelu aloitetaan yhteistyössä useiden ministeriöiden kanssa. Valtioneuvosto hyväksyi 16. toukokuuta periaatepäätöksen asiasta.

Ohjausryhmä koordinoi hanketta, jossa selvitetään, miten henkilöliikennepalvelut, kuten Kelan korvaamat kuljetukset ja avoin joukkoliikenne, voidaan suunnitella, hankkia ja toteuttaa uudella tavalla.

Ohjausryhmä vastaa uudistuksen toteutuksesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Sen tarkoituksena on muun muassa käynnistää kokeiluja 1-3 alueella ja valvoa niiden toteutumista.