Reformen av persontrafiken kör i gång

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2013 16.03 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Kommunikationsministeriet har tillsatt en styrgrupp för att bereda en reform av offentligt finansierade persontransporter.

Beredningen inleds i samarbete mellan flera ministerier. Statsrådet antog ett principbeslut om reformeringen av persontransporter den 16 maj.

Styrgruppen samordnar ett projekt för att utforska nya sätt att planera, upphandla och genomföra persontrafiktjänster, såsom transporter ersatta av Folkpensionsanstalten (FPA) och öppen kollektivtrafik.

Styrgruppen svarar för genomförandet, styrningen och övervakningen av reformen. Det finns bland annat planer på att starta nyskapande försök i 1-3 regioner och att följa upp hur de lyckas i praktiken.

Styrgruppens mandatperiod pågår fram till den 30 april 2015.