Henkilöliikennepalveluihin liittyvien lakien kaksivaiheinen uudistus käyntiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2014 13.36 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää henkilöliikennepalveluihin liittyvän lainsäädännön uudistuksen. Hanke liittyy rakennepoliittisen ohjelman julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia koskevaan uudistukseen ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa. Asiaa käsiteltiin liikenne- ja viestintäpoliittisessa ministerityöryhmässä tällä viikolla.

- Uudistuksen tavoitteena on uutta liiketoimintaa ja palvelukonsepteja mahdollistava julkisen liikenteen kokonaisuus ja toimivat liikennepalvelumarkkinat, toteaa liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.

Lisäksi tavoitteena on parantaa alan suorituskykyä ja lisätä kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Sääntelyä yksinkertaistamalla edesautetaan yhteiskunnan korvaamien kuljetusten parempaa suunnittelua ja hankintaa ja vähennetään alan raskasta byrokratiaa. Muutokset tehdään turvaten palvelujen laatu, kohtuuhintaisuus ja saatavuus.

Ensivaiheessa valmistellaan henkilöliikennelainsäädännön muuttamista niin, että julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten kustannuspaineita voidaan helpottaa. Muutokset koskevat erityisesti joukkoliikenteen rajoitusten poistoa.

Yksityisten henkilöiden tilaamasta tilausliikenteestä poistettaisiin nykyinen kielto kuljettaa alle viittä matkustajaa pikkubussilla. Taksamittari sallittaisiin muissakin ajoneuvoissa kuin takseissa. Lisäksi kutsujoukkoliikennettä koskevaa sääntelyä väljennettäisiin.

Määrällisistä lupakiintiöistä esteettömien taksien osalta luovuttaisiin, jos se tehtävän selvityksen perusteella on mahdollista.

Tavoitteena on, että esitys voidaan antaa eduskunnalle syksyllä 2014.

Samanaikaisesti käynnistetään toisena vaiheena valmistelu mittavammasta uudistuksesta, jonka lähtökohtana on se, että ammattimainen henkilöliikenne perustuisi edelleen pääosin luvanvaraisuuteen, mutta tiukasta ja rajoittavasta sääntelystä luovuttaisiin.

Suurimmat kehittämismahdollisuudet kohdistuisivat taksialan sääntelyyn. Tarkoituksena on mahdollistaa henkilö-, rahti- ja postikuljetusten ja lehtijakelun toimiminen yhtenä logistisena kokonaisuutena.

Valmistelu tehdään siten, että uudistus voisi tulla voimaan vuoden 2017 alussa.


Lisätietoja
erityisavustaja Laura Rissanen, 0295 34 2325
erityisasiantuntija, yksikön päällikkö Tero Jokilehto, 0295 34 2568