Harjoittelu vei kyberturvallisuuden ytimeen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2023 9.00
Kolumni
Vera Keitaanranta ja teksti
Vera Keitaanranta (Kuva: LVM)

”En ole kuullutkaan”, tunnustin harjoitteluni alussa. Minulta oli kysytty, kuinka paljon tiedän EU:n kyberturvallisuusdirektiivistä. Vastauksesta huolimatta minulle vakuutettiin, että aihe tulisi pian hyvin tutuksi. Kyllä tieto kysymällä ja tekemällä tarttuu!

Kyberturvallisuusdirektiivin eli niin kutsutun NIS2-direktiivin tavoite on vahvistaa EU:n ja jäsenvaltioiden kyberturvallisuutta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiksi katsottujen sektoreiden ja toimijoiden osalta. Uusi direktiivi korvaa aiemman verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS1-direktiivi). 

Direktiivin soveltamisala laajenee kattamaan esimerkiksi julkishallintoa, elintarvikealaa ja jätehuoltoa. Toimijat myös velvoitetaan kyberturvallisuuden riskienhallintaan ja merkittävistä poikkeamista raportoimiseen.

Kyberturvallisuusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano on saattanut tulla alan toimijoiden, sidosryhmien ja etenkin lainvalmistelijoiden uniin, mutta asiaan vihkiytymättömille se on voinut jäädä varsin tuntemattomaksi. Kyberturvallisuus ei ole yksinkertainen kokonaisuus edes alan ammattilaisille ja noviisit saattavat kääntyä kannoillaan jo sanan ”kyber” kuullessaan. Myös kyberturvallisuuden sääntely on haastavaa, sillä sekä kyberuhkat että keinot uhkien hallitsemiseksi kehittyvät jatkuvasti.

Kybermaailma on siis jatkuvassa muutoksessa. Kyydissä pysyminen edellyttää alituista oppimista ja kykyä sopeutua. Jotta voi oppia uutta, täytyy tunnistaa oman tiedon puutteet. Olen harjoitteluni aikana päässyt osallistumaan lainvalmisteluun. Työn kautta olen ymmärtänyt, että kyberturvallisuus on meidän kaikkien asia. 

Kyberturvallisuusdirektiivi tulee panna kansallisesti toimeen 17.10.2024 mennessä. Direktiivin toimeenpano on laaja-alaista ja poikkihallinnosta. Kyberturvallisuuden vahvistaminen vaatiikin tiivistä yhteistyötä ja monenlaista osaamista. 

Työ toimeenpanon parissa jatkuu, ja hallituksen esitys lähtee lausuntokierrokselle syksyn aikana. On ollut suuri ilo olla mukana edistämässä hanketta yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja päästä syventymään kyberturvallisuuden saloihin. Siksi harjoitteluni on tuntunut lottovoitolta. 

 

Vera Keitaanranta

harjoittelija, tieto- ja turvallisuusosasto