Väylämaksun puolitus ja rataveron poisto voimassa vielä 2018

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2017 11.50
Tiedote

Hallitus esittää, että väylämaksujen puolitusta ja tavaraliikenteen rataveron poistoa jatkettaisiin vielä vuoden 2018 ajan. Esitys annettiin eduskunnalle 19. syyskuuta.

Väylämaksun yksikköhinta ja väylämaksun enimmäismäärä aluskäynniltä puolitettiin vuosiksi 2015-2017. Sähkö- ja dieselvetoista tavaraliikennettä koskeva ratavero poistettiin niin ikään vuosiksi 2015-2017. Nämä päätökset tehtiin syksyllä 2014.

Väylämaksun alentamisen ja tavaraliikenteen rataveron poistamisen tavoitteena on elinkeinoelämän kustannusten keventäminen.

Alennetun väylämaksun myötä alusliikenteelle ja sitä kautta elinkeinoelämälle syntyy noin 40 miljoonan euron kustannussäästö verrattuna tilanteeseen, jossa väylämaksu perittäisiin täysimääräisenä. Rataveron poisto vuosina 2015-2017 on alentanut rautatiekuljetusten kustannuksia arviolta 5-10 prosenttia, mikä on alentanut rautatiekuljetusten hintaa koko arvollaan.

Esityksen taloudelliset vaikutukset valtiolle vuonna 2018 ovat noin 55 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sanna Ruuskanen 050 376 2377