Halverade farledsavgifter och ingen banskatt gäller även under 2018

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.50 | Publicerad på svenska 19.9.2017 kl. 11.52
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att de halverade farledsavgifterna och den slopade banskatten ska fortsätta att gälla ännu hela året 2018. Propositionen överlämnades till riksdagen den 19 september.

Farledsavgiftens pris per enhet och maximibelopp per fartygsanlöp halverades för åren 2015-2017. Banskatten för el- och dieseldriven godstrafik slopades likaså för åren 2015-2017. Besluten om detta fattades hösten 2014.

Syftet med de sänkta farledsavgifterna och den slopade banskatten för godstrafik är att minska kostnaderna för näringslivet.

De sänkta farledsavgifterna ger en kostnadsbesparing för fartygstrafiken, och därigenom också för näringslivet, på cirka 40 miljoner euro jämfört med om farledsavgifterna hade tagits ut till fullt belopp. Slopandet av banskatten åren 2015-2017 har sänkt kostnaderna för järnvägstransporter med uppskattningsvis 5-10 procent, vilket har sänkt priset på järnvägstransporter i motsvarande grad.

För staten är de ekonomiska konsekvenserna av propositionen år 2018 ca 55 miljoner euro.

Ytterligare information:

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377