Hallitus valmistelee joukkoliikenteen kehittämisohjelmaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2008 19.30
Tiedote

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 8. lokakuuta liikenneministeri Anu Vehviläisen esitystä joukkoliikenteen kehittämisohjelman tavoitteiksi ja lähtökohdiksi. Arki paremmaksi, joukkoliikenne toimivaksi -ohjelman tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja turvata koko maassa joukkoliikennepalvelut.

Liikenne- ja viestintäministeriön esityksen mukaan joukkoliikenteen kehittämisohjelman keskeiset toimenpiteet ovat:

Suurille ja keskisuurille kaupunkiseuduille laaditaan pitkäjänteiset joukkoliikenteen kehittämisohjelmat. Tavoitteet toteutetaan liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämässä Tulevaisuuden joukkoliikennekaupungit -hankeessa, jossa mukana 19 kaupunkiseutua ja 146 kuntaa. Näissä joukkoliikenteen palvelutasolle ja käytölle asetetaan konkreettiset tavoitteet.

Haja-asutusalueilla toteutetaan kyytitakuu eli taataan haja-asutusalueen asukkaille julkisen liikenteen yhteydet, joilla on mahdollista tehdä vähintään kaksi kertaa viikossa asiointimatka kuntakeskukseen tai muuhun taajamaan. Kyytitakuu järjestetään ensisijaisesti kutsujoukkoliikenteenä ja palveluliikenteenä, joiden avulla palvelut voidaan järjestää mahdollisimman joustavasti ja taloudellisesti.

Toimijoiden välistä yhteistyötä parannetaan siten, että joukkoliikenteen palvelukokonaisuus on matkustajalle yhtenäinen. Matkaketjujen sujuvuudelle ovat tärkeitä yhtenäisemmät lipputyypit, yhteen sovitetut aikataulut, matkustajaterminaalien palvelut ja esteettömyys, hyvät sähköiset informaatiopalvelut, vaivaton liityntäliikenne ja liityntäpysäköinti sekä mahdollisuus liityntäpyöräilyyn.

Maksujärjestelmät kehitetään avoimiksi ja yhteen toimiviksi siten, että matkan maksaminen on helppoa ja selkeää. Matkakortteja tulee voida lukea eri lukijalaitteilla. Kyse on käytännössä yritysten ja liikennemuotojen välisistä sopimuksista ja ohjelmistomuutoksista. Tavoitteena tulee olla valtakunnallisesti yhtenäinen matkakortti.

Työsuhdematkalippujärjestelmä uudistetaan siten, että työsuhdematkalipun käyttöönotto ja käyttö on työnantajaorganisaatioille nykyistä toteutusmallia helpompi ja toimivampi ja että lippu on työntekijöille houkuttelevampi. Esitys laaditaan valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteistyönä vuoden 2008 loppuun mennessä.

Kevyen liikenteen kulkutapaosuutta kasvatetaan ja olosuhteita parannetaan valtion ja kuntien yhteistyönä. Kevyen liikenteen eli kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen tukee joukkoliikennettä, koska joukkoliikennematkaan käytännössä aina liittyy kevyen liikenteen matka. Laaditaan selkeät toimintalinjat (ml. toimintaohjelma, rahoitustarpeiden arviointi ja seuranta) kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.

Joukkoliikenteen kehittämisohjelman työ jatkuu loka- ja marraskuun aikana eri aihepiirejä koskevilla työpajoilla, joiden tulokset esitellään joulukuussa järjestettävässä yhteenvetoseminaarissa. Hallitus käsittelee ja hyväksyy joukkoliikenteen kehittämisohjelman alkuvuodesta 2009.


Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. (09) 1602 8325 tai 044 0581030, ylijohtaja Juhani Tervala, p. (09) 1602 8482, yli-insinööri Marcus Merin, p. (09) 1602 8374