Hallitus vahvistaa vientiteollisuuden kilpailukykyä puolittamalla väylämaksun pysyvästi vuodesta 2025

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.8.2023 10.59
Tiedote
Kaksi rahtialusta, toinen etualalla, toinen kauempana. Molempien kannella värikkäitä kontteja.
Rahtialukset Vuosaaren satamassa. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta väylämaksun väliaikaisesta puolituksesta vuosina 2024–2027. Lausuntokierros päättyy 1.9.2023. Tämän hankkeen rinnalla käynnistetään väylämaksulain muutoshanke, jolla maksun puolituksesta tehdään pysyvä.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa 20.6.2023 linjattiin Suomessa käyviltä kauppamerenkulun aluksilta väylämaksulain nojalla perittävän väylämaksun väliaikaisen puolituksen muuttamisesta pysyväksi. Muutos vakiinnuttaa väylämaksut vuodesta 2015 alkaen perittyyn tasoon.
 
Pysyvä puolitus toteutetaan kahdessa vaiheessa, turhaa byrokratiaa ja päällekkäistä valmistelutyötä välttäen. Ensivaiheessa säädetään väylämaksun perimisestä väliaikaisesti puolitettuna vuosina 2024–2027. Toisessa vaiheessa väliaikainen puolitus kumotaan ja säädetään pysyvästä väylämaksun puolituksesta alkaen vuoden 2025 alusta.
 
- Väylämaksun pysyvä puolitus on yksi keino, jolla hallitus huolehtii Suomen talouden kivijalan eli vientiteollisuuden kilpailukyvystä ja sen myötä suomalaisten työpaikoista. Tällä on erityisen myönteinen vaikutus rannikkoseuduille Kotkasta Kemiin. Hallitus tulee toteuttamaan lukuisia, koko Suomea vahvistavia lakihankkeita ja investointeja. Ministeriössämme on jo kääritty hihat, ja työtämme kannattaakin seurata aktiivisesti, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo.
 
Väylämaksu on peritty puolitettuna vuodesta 2015 alkaen väliaikaisten lakien nojalla. Alun perin puolitus toteutettiin rikkidirektiivin kustannusten kompensoimiseksi meriliikenteessä. Sittemmin puolituksen jatkamista on perusteltu kilpailukyvyn tukemisella ja koronavuosien aiheuttamista taloudellisista haasteista palautumisella. Tämän hetkisen väliaikaisen lain voimassaolo päättyy 31.12.2023. Ilman lainsäädäntötoimia vuonna 2014 voimassa ollut väylämaksuhinnasto tulisi voimaan 1.1.2024.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntokierros päättyy 1.9.2023. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyn 2023 talousarviolakien yhteydessä. Väliaikainen laki tulisi voimaan 1.1.2024 ja se olisi voimassa 31.12.2027 saakka.
 
Väylämaksun pysyvä puolitus on tarkoitus esitellä valtioneuvostolle ja eduskunnalle syksyn 2024 talousarviolakien yhteydessä. Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2025.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Juha Tervonen, p. 0295 342 070, [email protected]