Hallitus: Sotilaallisen liikkuvuuden tarpeet tulee huomioida Euroopan laajuisella liikenneverkolla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2023 12.02
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne keltaisessa bleiserissä ja sitaatti: On erittäin tärkeää, että koko Euroopan laajuista väyläverkkoa rakennetaan turvallisuus huomioon ottaen. Suomelle on tärkeää, että siviili- ja sotilasliikkuvuutta edistetään samanaikaisesti.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. (Kuva: LVM)

Valtioneuvosto toimitti 10.11.2023 eduskunnalle u-jatkokirjeen Euroopan komission TEN-T-asetusehdotukseen. Kevään 2022 jälkeen turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet tarkistustarpeita sotilaallista liikkuvuutta koskevien kantojen ja TEN-T-asetuksen karttojen osalta.

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2021 ehdotuksen uudeksi asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi.

Euroopan laajuisen liikenneverkon kaksikäyttöisyyttä tulee kehittää

Hallitus katsoo, että sotilaallisen liikkuvuuden tarpeet on huomioitava ehdotettua kattavammin TEN-T-verkon kehittämisessä. Verkon kaksikäyttöisyyttä eli hyödyntämistä sekä siviili- että sotilasliikenteeseen tulee kehittää siten, että se mahdollistaa suurten joukkojen keskittämisen nopeasti mihin päin tahansa Eurooppaa myös harvaan asutuille, mutta strategisesti tärkeille Pohjois-Euroopan alueille.

Muutokset turvallisuusympäristössä sekä Suomen Nato-jäsenyys ja siitä mahdollisesti seuraavat tarpeet liikenneinfran käytölle ja liikennejärjestelmän kehittämiselle voivat aiheuttaa muutostarpeita myös TEN-T-verkolle. 

Hallitus pitää tärkeänä, että tulevat mahdolliset sotilaallisen liikkuvuuden rahoitushaut voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.

- On erittäin tärkeää, että koko Euroopan laajuista väyläverkkoa rakennetaan turvallisuus huomioon ottaen. Suomelle on tärkeää, että siviili- ja sotilasliikkuvuutta edistetään samanaikaisesti, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo. 

Samalla hallitus pitää tarpeellisena poistaa Suomi-radan oikorataosuus hallitusohjelman mukaisesti TEN-T-asetuksen laajennetulta ydinverkolta. Poisto ei koske Lentoradan linjausta, joka säilyisi kartoilla.

Mitä seuraavaksi?

TEN-T-asetuksen käsittely jatkuu kolmikantaneuvotteluissa Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston välillä. Seuraava kolmikantaneuvottelu pidetään 14.11.2023. 

Suomi pitää TEN-T-asetusneuvotteluissa aktiivisesti esillä kantojaan TEN-T-asetuksen karttoihin liittyen, myös satamaverkon osalta. 

Lisätietoja:

liikenneneuvos Kaisa Kuukasjärvi, p. 050 414 0330, [email protected]