Hallitus päätti kasvua ja työllisyyttä tukevista budjettiesityksistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2013 7.50
Uutinen

Hallitus on sopinut vuoden 2014 budjettiesityksestä. Esitys perustuu keskeisiltä osin viime kevään kehyspäätöksessä tehtyihin ratkaisuihin. Budjettiriihessä sovittiin myös ylimääräisestä kasvua ja työllisyyttä tukevasta lisäbudjettiesityksestä vuodelle 2013.

Rakentamishankkeilla vahvistetaan kasvua

Liikennepoliittisen selonteon hankkeita toteutetaan rahoittamalla perusväylänpidon määrärahoista tie-, meri- ja rataliikenteen ohjausjärjestelmän uusimista 16 milj. eurolla, pääratojen routa- ja pehmeikköalueiden korjauksia 5 milj. eurolla sekä raakapuuterminaalien rakentamista 5 milj. eurolla. Lisäksi käynnistetään Vt 4 Rovaniemen kohdan kehittäminen (valtuus 25 milj. euroa), vt 5 Mikkelin kohdan kehittäminen (valtuus 27 milj. euroa) ja Mt 101 Kehä I:n parantaminen (valtuus 32 milj. euroa).

Työllisyyslisäbudjetti vauhdittaa kasvua

Lisätalousarvioesityksessä perusväylänpitoon ehdotetaan 25 milj. euron lisäystä teiden, ratojen ja siltojen kunnostamisen aikaistamiseen. Investoinnit on tarkoitus kohdentaa eri puolille Suomea työllisyysvaikutusten vuoksi.

Finavia Oyj:n omaa pääomaa vahvistetaan 200 milj. eurolla. Yhtiön tarkoituksena on käynnistää Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentamishanke, jonka arvioidaan tukevan Suomen kilpailukykyä ja luovan merkittävästi uusia työpaikkoja sekä rakentamisaikana että investoinnin valmistuttua. Pääomituksella luodaan edellytyksiä Finavialle kehittää myös aluelentokenttiä.