Regeringen fattade beslut om budgetpropositioner som stöder tillväxten och sysselsättningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2013 7.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2014. Propositionen grundar sig till centrala delar på de avgöranden som träffades i vårens rambeslut. Vid budgetmanglingen avtalades det även om en extra tilläggsbudgetproposition för 2013 som stöder tillväxten och sysselsättningen. Dessutom har regeringen för avsikt att enas om ett omstruktureringsprogram för att stärka förutsättningarna för tillväxt och minska hållbarhetsunderskottet.

Tillväxten främjas genom byggprojekt

Projekt som nämns i den trafikpolitiska redogörelsen genomförs genom att med bastrafikledshållningens anslag finansiera förnyande av styrsystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken med 16 miljoner euro, reparationer av huvudbanorna i tjäldrabbade och sanka områden med 5 miljoner euro och byggandet av råvirkesterminaler med 5 miljoner euro. Dessutom inleds utvecklingen av riksväg 4 vid Rovaniemi (fullmakt 25 miljoner euro), utvecklingen av riksväg 5 vid S:t Michel (fullmakt 27 miljoner euro) och förbättringen av landsväg 101 Ring I (fullmakt 32 miljoner euro)

Sysselsättningsbudgeten sätter fart på tillväxten

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås för bastrafikledshållningen ett tillägg på 25 miljoner euro för att tidigarelägga iståndsättningen av vägar, järnvägar och broar. På grund investeringarnas sysselsättande effekt har man för avsikt rikta investeringarna till olika delar av landet.

Finavia Abp:s eget kapital stärks med 200 miljoner euro. Bolaget har för avsikt att inleda ett projekt för utvidgning av Helsingfors-Vanda flygplats, som beräknas stödja Finlands konkurrenskraft och skapa en betydande mängd nya arbetsplatser både under byggtiden och efter det att investeringen slutförts. Genom rekapitaliseringen skapas förutsättningar för Finavia att även utveckla regionala flygfält.