Hallitus muutti tutkimukseen varattuja taajuusalueita Espoossa, Oulussa ja Tampereella

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2018 13.35
Tiedote
Nainen digitaalisen tiedon äärellä. Kuva: LVM/Shutterstock
Nainen digitaalisen tiedon äärellä. Kuva: LVM/Shutterstock

Hallitus hyväksyi tänään radiotaajuuksien tutkimuskäyttöä koskevan asetuksen muutoksen. Asetusmuutoksen odotetaan parantavan valtakunnallisten mobiilien laajakaistapalveluiden laatua ja käyttömahdollisuuksia Espoossa, Oulussa ja Tampereella. Lisäksi mahdollistetaan huippunopean teknologian testaus ja digitaalisten palveluiden kehittäminen keskeisillä tutkimusalueilla myös tulevaisuudessa.

Tavoitteena on sovittaa yhteen matkaviestinpalveluja tarjoavien teleyritysten tarpeet sekä verkko- ja laitevalmistajien ja muiden testaus- ja tutkimustoimintaa harjoittavien toimijoiden tarpeet. Uudella asetuksella muutetaan tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön (TTO) varattujen taajuuksien määrää ja maantieteellisiä alueita. Suomessa tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön on varattu taajuuksia 1800 megahertsin, 2100 megahertsin, 2600 megahertsin ja 3,5 gigahertsin taajuusalueilta.

Tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön varattujen taajuuksien maantieteellinen alue pienenee kaikkien taajuusalueiden osalta. Samalla mahdollistetaan 3,5 gigahertsin taajuusalueelta yhtenäisen 100 megahertsin taajuuskaistan käyttö tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön tarkasti rajatuilla alueilla Espoon Karaportissa ja Oulun Ruskon alueella. Laajemmilla alueilla Espoossa, Tampereella ja Oulussa tutkimuskäyttöön varataan 3,5 gigahertsin taajuusalueelta 60 megahertsin taajuuskaistat. 

Viestintävirasto on myöntänyt lukuisia radiolupia muun muassa 3,5 gigahertsin taajuusalueelta Suomessa toimiville laitevalmistajille ja tutkimuslaitoksille tuotekehitystä ja tutkimusta varten. Tälle taajuusalueelle myönnetyt nykyiset testiluvat ovat voimassa 31.12.2018 saakka, eikä asetusmuutoksella ole välittömiä vaikutuksia näihin lupiin. 
Lisäksi taajuusasetuksella sallitaan matkaviestintoiminnan harjoittaminen 5G-tekniikalla 900, 1800 ja 2100 megahertsin taajuusalueilla. Teleyritykset voivat tulevaisuudessa päivittää näillä taajuusalueilla toimivia nykyisiä laajoja matkaviestinverkkojaan 5G-teknologiaan.

Suomen tavoitteena on olla maailman kärkijoukoissa mobiiliverkkojen kehittäjänä ja käyttäjänä. Huippunopeat viestintäverkot ovat modernin yhteiskunnan perusta ja laadukas digitaalinen infrastruktuuri mahdollistaa asumisen, työskentelyn ja yritystoiminnan kaikkialla Suomessa.

Mitä seuraavaksi?

Taajuusasetuksen muutos tulee voimaan 21.11.2018. Viestintävirasto vastaa testilupien myöntämisestä.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Päivi Antikainen, 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen
viestintäneuvos Sini Wirén, 040 507 0916, Twitter @WirenSini