Hallitus kannattaa kuljetusyrittäjien työaikarajoituksista luopumista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 15.07
Uutinen

Hallitus katsoo EU:n komission tavoin, että yrittäjäkuljettajat tulee jättää kokonaan työaikarajoitusten ulkopuolelle. Rajoituksilla olisi pääsääntöisesti vain haitallisia vaikutuksia alalle. Komissio on esittänyt, että jo kertaalleen EU:ssa päätetyistä kuljetusyrittäjien työaikarajoituksista luovuttaisiin.

Hallitus antoi eduskunnalle kirjelmän yrittäjäkuljettajien työaikadirektiivin muutosehdotuksesta 18. joulukuuta. Hallitus painottaa, että työajan rajoitusten poistamisella tuetaan uusien yritysten syntymistä eri puolelle Suomea sekä mahdollistetaan perheyrittäjyys.