Hallitus kannattaa EU:n sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädännön uudistamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2017 13.31 | Julkaistu suomeksi 16.2.2017 klo 13.41
Tiedote

Hallitus suhtautuu positiivisesti EU:n komission ehdotukseen sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädännön uudistamisesta, sillä se edistäisi luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutumista sähköisessä viestinnässä. Lisäksi ehdotus edistäisi vastuullisen digitaalisen liiketoiminnan ja palvelujen kehittymistä. Hallitus antoi asiaa koskevan kirjelmän eduskunnalle 16. helmikuuta 2017.

Euroopan komissio teki tammikuussa 2017 ehdotuksen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin korvaamisesta EU:n asetuksella sähköisen viestinnän tietosuojasta (e-privacy), jolla suojattaisiin viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityiselämän suojaa sähköisessä viestinnässä.

Hallitus pitää ehdotetun säädöksen tavoitteita ja lähtökohtia perusteltuina, sillä ne tukevat kansalaisten perusoikeuksien toteutumista sekä Suomen hallitusohjelman toteutumista kansallisen tietoturvastrategian mukaisesti. Komission ehdotus parantaisi hallituksen mukaan tietosuojasääntelyn yhdenmukaista soveltamista ja tulkintaa unionissa.

Hallitus kannattaa sähköisen viestinnän tietosuojasäännösten teknologianeutraaliuden ja yleisluontoisuuden edistämistä ja sääntelyn laajentamista koskemaan myös internetin päällä tarjottavia viestintäpalveluja (kuten älypuhelinten pikaviestintäsovellukset). Hallituksen mukaan yksityisyyden suojan tulisi koskettaa yhtäläisesti kaikkia palveluja, joiden avulla kansalaiset ja yritykset voivat viestiä sähköisesti.

Hallituksen mukaan on tärkeää, että käyttäjällä on mahdollisuus hallinnoida suostumuksellaan sähköisen viestinnän tietojen käsittelyä. Hallituksen mukaan on myös kannatettavaa, että käyttäjien oikeuksia suojautua käyttäjiin suunnatulta ei-toivotulta viestinnältä vahvistetaan ja selkeytetään. Valmistelun kuluessa tulisi kuitenkin varmistaa, että sääntely ei aiheuta kohtuuttomia hidasteita digitaalisen kasvuympäristön ja digitaalisten palvelujen kehitykselle.

Hallitus katsoo, että yleisen tietosuojan, sähköisen viestinnän ja sähköisen viestinnän tietosuojan sääntelyn tulisi muodostaa eheä kokonaisuus ja niihin liittyvä viranomaisvalvonta tulisi voida toteuttaa Suomessa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Komission asetusehdotuksen käsittely alkaa kevään aikana. Komission ehdotuksen mukaan asetuksen soveltaminen alkaisi toukokuussa 2018.

Lisätietoja

ylitarkastaja Johanna Tuohino, p. 0295 34 2018